Soorten pleegzorg

Bij William Schrikker Gezinsvormen bieden we verschillende soorten pleegzorg aan. Je kunt zelf aangeven of je deeltijd, fulltime of tijdelijke zorg kunt bieden. Samen met jou kijken we wat het best bij jou en je gezin past. In iedere variant word je zorgvuldig en deskundig begeleid door één van onze pleegzorgwerkers. Welke soorten pleegzorg er zijn en wat deze betekenen, lees je onderstaand.

Crisisopvang (kortdurend, fulltime)

Als er meteen opvang nodig is voor een kind door een crisissituatie, wordt er crisispleegzorg ingezet. Hierbij vang je een kind voor een korte periode op. Meestal voor enkele dagen tot een aantal weken. Als het kind dan nog niet naar huis kan, wordt bekeken of het kind langer bij de crisisopvangpleegouders kan blijven wonen of dat het kind beter naar een ander pleeggezin voor langere tijd kan gaan. Lees de ervaringen van Petra en Alex met crisispleegzorg.

Hulpverleningsvariant (tijdelijk, fulltime)

Bij deze variant bied je opvang voor een periode tussen de 6 tot 12 maanden. In de periode dat het kind bij je woont wordt bekeken wat de beste plek is voor het kind op de langere termijn. Kan het terug naar de eigen ouders of is opvoeding in een pleeggezin beter? Of past opvoeding in een gezinshuis het best bij dit specifieke kind?

Opvoedingsvariant (langdurig, fulltime)

Bij deze vorm van pleegzorg groeit een kind in het pleeggezin op. Je biedt het kind langdurig een thuis. De opvang kan tot het 18e levensjaar met begeleiding van pleegzorg. Het is mogelijk om na het 18e levensjaar pleegouder voor het kind te blijven. Lees de ervaringen van Milou en André met langdurige pleegzorg.

18+ pleegzorg (fulltime)

Ook voor jongvolwassenen biedt William Schrikker Gezinsvormen pleegzorg aan. Als jouw pleegkind ook na het bereiken van het 18e levensjaar bij je blijft wonen, kunnen we je gezin blijven begeleiden. De pleegzorgvergoeding en begeleiding kunnen standaard doorlopen tot je pleegkind 21 jaar is. Dit kan eventueel verlengd worden tot 23 jaar.

Deeltijd pleegzorg (weekend en vakantie of deels doordeweeks)

Wil je een kind deeltijd opvangen, bijvoorbeeld in de weekenden of vakanties? Dan is deeltijd pleegzorg geschikt. Hierbij bied je een kind de kans om even weg van de problemen thuis te zijn. Vaak wordt deeltijd pleegzorg ingezet om de ouders of andere pleegouders te ondersteunen in de opvoeding. Zo hebben zij en eventuele andere kinderen even tijd voor zichzelf en kan het kind genieten van aandacht in een andere omgeving. Ook wordt deeltijd pleegzorg ingezet om kinderen die in een groep of een instelling worden opgevoed de ervaring van het gezinsleven mee te geven. Lees het verhaal van Thessa over hoe zij haar deeltijd pleegouderschap invult.

Netwerkpleegzorg

Bij netwerkpleegzorg vang je een kind van familie of bekenden op. Het kind kan dan in een vertrouwde omgeving opgroeien als thuis wonen (even) niet meer kan. William Schrikker Gezinsvormen onderzoekt dan of dit een geschikte plek is voor dit kind met een netwerkonderzoek. Als dat zo is, dan kunnen we begeleiding bieden die specifiek is gericht op het ‘netwerkgezin’. Netwerkpleegzorg komt voor in alle eerdergenoemde pleegzorgvarianten.

Hoe maak je de afweging

Als je besluit om pleegouder te worden, volgt er een screening. Daarin onderzoeken we welke vorm van pleegzorg het best bij jou past. Om je hier alvast op te orienteren, vertelt onze collega Esther, screener bij WSGV, je in dit interview vast iets meer over welke afwegingen hierbij belangrijk zijn.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over pleegzorg bij William Schrikker Gezinsvormen? Vraag dan onze brochure aan, met meer informatie over de mogelijkheden van pleegouderschap bij onze organisatie.