Pleegkind in huiskamer met tekening
Pleegouder worden

Hoe word je pleegouder?

Hoe word je pleegouder?

Het is belangrijk dat je goed overweegt of het pleegouderschap iets voor jou is. We helpen je graag bij deze overweging. Verderop op deze pagina lees je meer over hoe we dit doen. Wanneer je voldoende informatie hebt en je graag pleegouder wilt worden, dan kan je je aanmelden en neemt onze afdeling Instroom & Bemiddeling contact met je op. Vervolgens doorloop je een aantal stappen in het traject om pleegouder te worden. Hier laten we zien hoe dit traject eruit ziet.

 1. Screening voor pleegouders

  Wanneer je besloten hebt om pleegouder te worden volgt een screening. We hebben namelijk een goed beeld nodig van je wensen en mogelijkheden, zodat we zorgvuldig kunnen beoordelen welk kind het best past bij jouw gezin. Daarom vragen we je om een uitgebreide vragenlijst in te vullen en om een aantal referenties. We zijn wettelijk verplicht om een Verklaring van Geen Bezwaar voor jou aan te vragen bij de Raad voor de Kinderbescherming, uiteraard met jouw toestemming.

 2. Training

  Om je goed voor te bereiden op het pleegouderschap, volg je een training. Deze training bestaat uit vier modules die je verspreid over twee dagen volgt. De onderwerpen van de modules zijn:

  • Aansluiten bij en omgaan met gedrag van een kind en/of ouders met een licht verstandelijke beperking.
  • Opvoeden van een kind met een beschermingsmaatregel. Uw rechten en plichten en samenwerken met de hulpverlening.
  • Ouders en kind in context.
  • Een kind met een ‘rugzak’ erbij. Wat betekent dit voor uw eigen gezin en situatie?

  Na de screening en training krijg je direct een pleegzorgwerker toegewezen. Vanaf dat moment is hij of zij je vaste contactpersoon.

 3. Matching met een pleegkind

  Ook al is er veel behoefte aan pleegouders, toch is er een grote kans dat er enige tijd overheen gaat voordat we u daadwerkelijk als pleegouder in kunnen zetten. Dit komt doordat het ontzettend belangrijk is dat het pleeggezin goed past bij het kind. Er zijn veel factoren die daarbij van invloed zijn, bijvoorbeeld of het kind een levendig of een rustig gezin nodig heeft, of u wel of geen huisdieren heeft, waar u woont, enzovoorts. Wij doen dit zorgvuldig, waardoor het veel tijd in beslag kan nemen.

 4. Plaatsing van het kind binnen het pleeggezin

  Wanneer er een goede match is, zal de pleegzorgwerker samen met jou en het kind een kennismakingstraject opstarten. Hoe dit traject vormgegeven wordt, is afhankelijk van jullie situaties. We houden rekening met de leeftijd en de problematiek van het kind. Wonen jullie in de buurt van elkaar of juist heel ver weg? Het kind kan een keer op bezoek komen bij jou of jij bezoekt juist eerst het kind in zijn of haar eigen omgeving. Vervolgens komt het kind een keer spelen en blijft eens een nachtje slapen. Zo breiden we het contact langzaam uit om iedereen rustig te laten wennen aan de nieuwe situatie. Ook maak je kennis met de ouders. Het contact met ouders is voor het kind heel belangrijk. Als alles goed verloopt bekijken we samen wanneer het kind bij je kan komen wonen.

 5. Begeleiding voor pleegouders

  Als pleegouder sta je er niet alleen voor. In alle stappen begeleiden we onze pleegouders met zorgvuldigheid, deskundigheid en expertise. Het eerste jaar van het kind in jouw gezin is ontzettend belangrijk. Je pleegzorgwerker maakt bij aanvang afspraken met jou over hoe jullie samen de begeleiding vorm wilt geven. In het begin van een plaatsing zal een pleegzorgwerker vaker op huisbezoek komen, om er samen voor te zorgen dat de plaatsing goed gaat. Ook zal de pleegzorgwerker gedurende de plaatsing af en toe het kind persoonlijk even spreken om van hem of haar te horen hoe het gaat.

  Verder is er in het eerste jaar extra aandacht voor de samenwerking met de ouders. Om deze goed vorm te geven zal je samen met je pleegzorgwerker om de zes weken samenkomen met de ouder(s) van je pleegkind en de betrokken jeugdzorgwerker. In dit overleg bespreek je dingen zoals de bezoeken van ouders, de toekomst van de woonplek en de samenwerking zelf.

  Lees het interview met onze collega Saskia, pleegzorgwerker, over hoe zij pleegouders in de praktijk ondersteunt.

Nieuwsbrief

Om je te helpen in de overweging op pleegouderschap bij je past, publiceren we om de maand een digitale nieuwsbrief. Daarin delen we mooie ervaringsverhalen van pleegouders en pleegkinderen en informatie over pleegzorg. Lijkt dit je interessant?  Meld je dan aan!