two business women smiling and working together
William Schrikker Gezinsvormem

Altijd een thuis

Verwijzer of gemeente

William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) werkt landelijk en biedt hoogspecialistische jeugdhulp. Dankzij onze uitgebreide expertise over, en ervaring in het werken met kinderen en jongeren (van ouders) met een beperking sluiten onze diensten goed aan op hun specifieke zorgvragen. Ook zijn we specialist in het begeleiden van ouders met een (licht verstandelijke) beperking. We weten en zien dat zij zich kunnen ontwikkelen en mogelijkheden hebben en kunnen groeien in ouderschap. Maar de hulp vereist wel maatwerk en een lange adem om tot het beste resultaat te komen. En precies dát is de kracht van de professionals van WSGV.

We werken oplossingsgericht en gaan we uit van de eigen kracht en regie van de cliënt. Want we weten wat werkt: we gaan voor kleine haalbare stapjes en herhaling en werken visueel. Onze professionals zijn ontzettend geduldig en weten van volhouden. Ook werken we systemisch; gericht op een goede samenwerking tussen alle betrokkenen in het systeem van het kind. Bij al onze diensten ligt de focus op de hechting en de interactie tussen ouders en kind.

Wil je meer lezen over hoe WSGV systemisch werkt? Lees de drieluik over leven met twee families. Deel 1: de training tot systemisch begeleider. Deel 2: “de essentie is werken met oog voor de mens. Deel 3: de praktijk.

Praktijkverhalen

Medewerker WSGV Marieke Suselbeek
Ouder-kindhuizen

“Intensieve begeleiding zodat ouders daarna zelfstandig kunnen opvoeden”

Meer informatie
Medewerker WSGV Remco de Ligt
Impact op pleegzorg van LVB bij kind of ouders

"Kennis en geduld zijn belangrijk"

Meer informatie
Medewerker WSGV Natasja Wiersema
Wonen in een gezinshuis

Meer dan gewoon wonen in een gezin

Meer informatie

Ons aanbod

Met onze ambulante diensten helpen we om uithuisplaatsing te voorkomen en thuisplaatsing te bevorderen. Wanneer kinderen, tijdelijk of langdurig, niet thuis kunnen wonen, bieden wij opvang in een pleeggezin. En als de problematiek van een kind of jongere te complex is voor een pleeggezin, maken onze gezinshuizen het voor hen mogelijk toch op te groeien in een gezinssituatie.

Wij combineren verschillende varianten van pleegzorg en opvoedondersteuning om de best passende condities te realiseren zodat het kind zo thuis mogelijk kan opgroeien. Zo kunnen we ook bijdragen aan een succesvolle afschaling van hulp en terugplaatsing van kinderen thuis, indien dit veilig is.

Lokaal investeren

WSGV investeert in de samenwerking met lokale teams en werkt gericht samen met gemeenten met als doel de jeugdbeschermingsketen in te korten. Wij voegen (hoog)specialistische kennis toe waar dat nodig is. Bij veel van de kinderen in onze zorg is er een jeugdbeschermingsmaatregel aan de orde vanwege een onveilige thuis situatie. We streven hierbij altijd naar het zo tijdig, kortdurend en licht mogelijk inzetten van hulp in en rondom (pleeg)gezinnen en gezinssystemen.

Pleegzorgwerker en jeugdzorgwerker overleggen met pleeggezin

Tevredenheid van de mensen waar we mee samenwerken

De tevredenheid van onze pleegkinderen, pleegouder en onze medewerkers in belangrijk voor ons. We zijn daarom blij dat dit goed beoordelen.

7,6

Pleegouders geven ons gemiddeld een

97%

Van de pleegkinderen bij ons is blij met hun pleeggezin

8,4

Jongeren bij ons in zorg geven ons gemiddeld een

82%

van de pleegkinderen bij WSGV is nooit doorgeplaatst naar een ander gezin

6,7

Jaar zijn onze professionals gemiddeld bij ons in dienst

83%

Van de pleegouders geeft aan dat WSGV voldoende mogelijkheden biedt om hun deskundigheid te versterken

Nieuwsbrief opvoedondersteuning

Met onze online nieuwsbrief informeren wij gemeenten en ketenpartners over de laatste ontwikkelingen op het vlak van LVB en opvoeden en over onze organisatie. De nieuwsbrief verschijnt eens per kwartaal.

 

Kind leest boek

Bikkel

De Bikkel is het magazine van Partners voor Jeugd – de samenwerkingsorganisatie waarvan wij onderdeel zijn. Met artikelen die de levens van onze cliënten belichten, keten- en samenwerkingspartners aan het woord laten en aandacht schenken aan het vakmanschap van onze medewerkers.

Bikkel kaft