Stap 1
Stap 2

Achterhoek - ambulant

Geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren. Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering. HouVast kunnen we nog niet bieden in de regio Achterhoek.

Achterhoek - gezinshuiszorg

Geen contract met deze regio. Indien je gezinshuizen van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren. Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Achterhoek - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode: 43Z01.
Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Alkmaar eo - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.
VIB PPO, HouVast, specialistische dienst: productcode: 45R03
Begeleid bezoek, regulier ambulant: productcode: 45R02

Alkmaar e.o. - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode: 44R03
Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Alkmaar e.o. - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode pleegzorg: 44R02.
Productcode Pleegzorg Crisis: 46R04.
Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Amsterdam - ambulant

Ambulante diensten kunnen wel ingezet worden indien er al sprake is van pleegzorgplaatsing bij WSGV. Geen contract met deze regio.
In sommige gevallen is een maatwerkovereenkomst mogelijk. Neem contact op met instroom & bemiddeling en vraag naar de mogelijkheden.
Begeleid Bezoek kunnen wij (nog) niet bieden in deze regio.

Amsterdam - gezinshuiszorg

Geen contract met deze regio. Indien je gezinshuizen van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode).
Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Amsterdam - pleegzorg

Geen contract met deze regio. Indien je pleegzorg van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode).
Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Centraal Gelderland (Arnhem) - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.
VIB, PPO, HouVast, specialistisch ambulant: productcode: 45J22
Begeleid bezoek, regulier ambulant: productcode: 45J21

Centraal Gelderland (Arnhem) - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis licht: 44G40
Productcode gezinshuis middel: 44G41
Productcode gezinshuis zwaar: 44G42
Aanmelding en overleg over de juiste code geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Centraal Gelderland (Arnhem) - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode: 43A09.
Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

DUO-Levvel & Stichting JA - ambulant

Geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.
Begeleid Bezoek kunnen wij nog niet bieden in deze regio.

DUO-Levvel & Stichting JA - gezinshuiszorg

Geen contract met deze regio. Indien je gezinshuizen van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode).
Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

DUO-Levvel & Stichting JA - pleegzorg

Geen contract met deze regio. Indien je pleegzorg van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode).
Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Eemland - ambulant

Geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.

Eemland - gezinshuiszorg

WSGV is in gesprek met de combinatie ‘MetMaya’. De verwachting is, dat wij op korte termijn onderaannemer worden van ‘MetMaya’. Neem voor de actuele stand van zaken contact op met Instroom & Bemiddeling.

Mocht het via ‘MetMaya’ nog niet mogelijk zijn, dan is een maatwerkcontract ook nog een mogelijkheid.

Eemland - pleegzorg

WSGV is in gesprek met de combinatie ‘MetMaya’. De verwachting is, dat wij op korte termijn onderaannemer worden van ‘MetMaya’. Neem voor de actuele stand van zaken contact op met Instroom & Bemiddeling.

Mocht het via ‘MetMaya’ nog niet mogelijk zijn, dan is een maatwerkcontract ook nog een mogelijkheid.

Flevoland - ambulant

Geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.
Begeleid Bezoek en HouVast kunnen wij (nog) niet bieden in deze regio.

Flevoland - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis ZZP Begeleid Wonen: 44F01.

Aanmelding en overleg geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Flevoland - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg: 44F03.
Productcode Pleegzorg Crisis: 46F02.
Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Food Valley - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio. Voor alle diensten geldt productcode: 45A14

Food Valley - gezinshuiszorg

Geen contract met deze regio. Indien je gezinshuizen van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode).
Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Food Valley - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd: 43A09.
Productcode Pleegzorg Deeltijd: 43A62.
Productcode Pleegzorg Crisis: 46A05.

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Friesland - ambulant

Geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.
Begeleid Bezoek en HouVast kunnen wij (nog) niet bieden in deze regio.

Friesland - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: 44A11.

Let op! Overleg met Instroom & Bemiddeling of het gewenste gezinshuis ook gecontracteerd is.

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Friesland - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd: 44A80.
Productcode Pleegzorg Deeltijd: 44A03.
Productcode Pleegzorg Crisis: 46B04.

Let op! Bij eerste plaatsing ook code 44A96 toevoegen op de bepaling.
Let op! Bij crisisplaatsing tevens code 46B07 toevoegen op de bepaling.

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Gooi - en Vechtstreek - ambulant

Niet alle ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio. Reguliere diensten zoals begeleid bezoek kunnen geboden worden. Neem contact op met de afdeling instroom & bemiddeling voor de passende productcode.

Voor de specialistische diensten (VIB, PPO en HouVast) geldt dat we geen contract hebben met deze regio. Indien je één van de specialistische ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.

Gooi - en Vechtstreek - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: 43A10.

Aanmelding en overleg geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Gooi - en Vechtstreek - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd en Crisis: 43A61.
Productcode Pleegzorg Deeltijd: 43A62.
Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Groningen - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.
VIB, PPO, specialistisch ambulant: productcode: 43G01
Regulier ambulant: productcode: 45A53
Begeleid Bezoek en HouVast kunnen wij (nog) niet bieden in deze regio.

Groningen - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: 43G10.
Aanmelding en overleg geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Groningen - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg: 44A07.
Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Haaglanden - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.
VIB, PPO, HouVast, specialistisch ambulant: productcode: 45C09
Begeleid Bezoek, regulier ambulant: productcode: 45C05.

We zijn voor alle gemeenten gecontracteerd.
Per 1 januari 2024 zijn wij deels gecontracteerd voor de gemeente Den Haag – daar hebben we alleen een contract wanneer het kind in pleegzorg of in een gezinshuis verblijft van WSGV.

Voor ambulante diensten in Den Haag neem contact op met instroom & bemiddeling.

Haaglanden - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: 43A31.

Aanmelding en overleg geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Haaglanden - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd: 43A09.
Productcode Pleegzorg Deeltijd: 43837.
Productcode Pleegzorg Crisis: 46A05.

Voor elke pleegzorgaanmelding dient tevens productcode 43C06 opgenomen te worden in de bepaling.

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Haarlemmermeer - ambulant

Ambulante diensten kunnen geboden worden in deze regio.
Voor alle ambulante diensten geldt de productcode: 45A05
Begeleid Bezoek kunnen wij (nog) niet bieden in deze regio.

Haarlemmermeer - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: 44WVE.

Aanmelding en overleg geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Haarlemmermeer - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd en Crisis: 44WVA.
Productcode Pleegzorg Deeltijd: 44WVB.

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Hart van Brabant - ambulant

Voor deze regio geldt een beperkte instroom, neem contact op met Instroom & Bemiddeling

Hart van Brabant - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: 44GZH.

Aanmelding en overleg geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Hart van Brabant - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd en Crisis: 44PZ1.
Productcode Pleegzorg Deeltijd: 44PZ2.

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Holland Rijnland - Alphen a/d Rijn - ambulante diensten

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.

VIB, PPO, HouVast, screening, specialistisch ambulant: productcode 45486

Begeleid bezoek, regulier ambulant: productcode 45485

 

Holland-Rijnland - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.

Let op! Budgetplafond. Neem voor de juiste productcodes contact op met onze afdeling Instroom & Bemiddeling

Holland-Rijnland - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis licht: 44081
Productcode gezinshuis middel: 44082
Productcode gezinshuis zwaar: 44083

Let op! Budgetplafond. Aanmelding en overleg over de juiste code geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Holland-Rijnland - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd en Crisis: 44072.
Productcode Pleegzorg Deeltijd: 43622.

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Ijsselland - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.
VIB, PPO, HouVast, specialistisch ambulant: productcode: 50454
Begeleid bezoek, regulier ambulant: productcode: 40453

Ijsselland - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: 43A10.

Aanmelding en overleg geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Ijsselland - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd en Crisis: 44072.
Productcode Pleegzorg Deeltijd: 43622.

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Kop van Noord-Holland (Den Helder Schagen Texel) - ambulant

Geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring. Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.

Begeleid Bezoek kunnen wij (nog) niet bieden in deze regio.

Kop van Noord-Holland (Den Helder Schagen Texel) - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: 44A08.

Aanmelding en overleg geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Kop van Noord-Holland (Den Helder Schagen Texel) - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd en Crisis: 44A07.
Productcode Pleegzorg Deeltijd: 44B07.

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Kop van Noord-Holland (Hollands Kroon) - ambulant

Geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren. Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode).

Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring. Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.

Begeleid Bezoek kunnen wij (nog) niet bieden in deze regio.

Kop van Noord-Holland (Hollands Kroon) - gezinshuiszorg

Geen contract met deze regio. Indien je gezinshuizen van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode).
Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Kop van Noord-Holland (Hollands Kroon) - pleegzorg

WSGV is onderaannemer van Incluzio. Elke aanmelding dient besproken te worden met Instroom & Bemiddeling.

Lekstroom - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden voor clienten die bij WSGV in pleegzorg of gezinshuiszorg zijn. Neem contact op met onze afdeling Instroom & Bemiddeling voor meer informatie. Voor ambulante diensten voor clienten die nog niet in zorg zijn binnen WSGV, hebben we geen contract met deze regio.

Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.

Lekstroom - gezinshuiszorg

WSGV is onderaannemer van De Combinatie, met als penvoerder De Rading. Elke aanmelding dient besproken te worden met Instroom & Bemiddeling.

Lekstroom - pleegzorg

WSGV is onderaannemer van De Combinatie, met als penvoerder De Rading. Elke aanmelding dient besproken te worden met Instroom & Bemiddeling.

Midden IJssel/Oost Veluwe - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.
VIB, PPO, HouVast, specialistisch ambulant: productcode: 45A04
Begeleid Bezoek, regulier ambulant: productcode: 45A53

Midden IJssel/Oost Veluwe - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: 43A10.

Aanmelding en overleg geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Midden IJssel/Oost Veluwe - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg LVB: 43803.
Productcode Pleegzorg regulier: 44A07

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Midden Limburg Oost - ambulant

Geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.

HouVast kunnen wij (nog) niet bieden in deze regio.

Midden Limburg Oost - gezinshuiszorg

Geen contract met deze regio. Indien je gezinshuizen van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Midden Limburg Oost - pleegzorg

Indien je pleegzorg van WSGV in wil zetten in deze regio, zijn wij onderaannemer van Pactum en Xonar. En in sommige gevallen kunnen wij een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Midden Limburg West - ambulant

Geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.

HouVast kunnen wij (nog) niet bieden in deze regio.

Midden Limburg West - gezinshuiszorg

Geen contract met deze regio. Indien je gezinshuizen van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Midden Limburg West - pleegzorg

Indien je pleegzorg van WSGV in wil zetten in deze regio, zijn wij onderaannemer van Pactum en Xonar. En in sommige gevallen kunnen wij een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Midden-Holland - ambulant

Geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.

Midden-Holland - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: 44A08.

Aanmelding en overleg geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Midden-Holland - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd, Deeltijd en Crisis: 44A07.

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Noord Limburg - ambulant

Geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.

HouVast kunnen wij (nog) niet bieden in deze regio.

Noord Limburg - gezinshuiszorg

Geen contract met deze regio. Indien je gezinshuizen van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode).
Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Noord Limburg - pleegzorg

Geen contract met deze regio. Indien je pleegzorg van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Noord Veluwe - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.
Begeleid Bezoek, regulier ambulant: productcode: 45A53
VIB, PPO, HouVast, specialistisch ambulant, kan alleen ingezet worden na overleg. Neem contact met onze afdeling Instroom & Bemiddeling.

Noord Veluwe - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis intensiteit 3: 44A23

Aanmelding en overleg over de juiste code geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Noord Veluwe - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd, Deeltijd en Crisis: 43A09.

Let op! Bij elke aanmelding dient de code 44A19 opgenomen te worden in de bepaling (bijzondere kosten).
Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Noord-Midden Drenthe - ambulant

Voor VIB voor pleegouders geldt de productcode 43A27 (Pleegzorg Extra Interventie). Voor de overige ambulante diensten hebben we geen contract met deze regio.

Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.
Begeleid Bezoek en HouVast kunnen wij (nog) niet bieden in deze regio.

Noord-Midden Drenthe - gezinshuiszorg

Geen contract met deze regio. Indien je gezinshuizen van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Noord-Midden Drenthe - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd, Deeltijd en Crisis: 43A03.

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Noordoost-Brabant - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio. Voor Reguliere diensten (begeleid bezoek) geldt productcode: 45B51

Voor Specialistische diensten (VIB, PPO, HouVast) hebben we geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode).
Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering

Noordoost-Brabant - gezinshuiszorg

Momenteel geen eigen contract. Indien je gezinshuizen van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Noordoost-Brabant - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd: 43A09
Productcode Pleegzorg Deeltijd: 43A62
Productcode Pleegzorg Crisis: 46A05

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Rijk van Nijmegen - ambulant

Begeleid Bezoek, regulier ambulant: productcode: 45A65
Voor VIB, PPO, specialistisch ambulant hebben we geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering. HouVast kunnen we (nog) niet bieden in deze regio.

Rijk van Nijmegen - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis licht: 44A29
Productcode gezinshuis midden:44A30
Productcode gezinshuis zwaar: 44A31

Aanmelding en overleg over de juiste code geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Rijk van Nijmegen - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg voltijd, deeltijd en crisis: 44A07

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Rijnmond iHub Zorg BV - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio. Neem voor aanmeldroute contact op met onze afdeling Instroom & Bemiddeling .

Rijnmond iHub Zorg BV - gezinshuiszorg

Aanmelding en overleg verloopt via de afdeling Instroom & Bemiddeling

Rijnmond iHub Zorg BV - pleegzorg

WSGV is onderaannemer van iHub. Elke aanmelding dient besproken te worden met Instroom & Bemiddeling.

Rijnmond MVD-Mevis - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.

VIB, PPO, HouVast, specialistisch ambulant: productcode: 45M43.

Begeleid bezoek, regulier ambulant: productcode: 45M41

Rijnmond MVD-Mevis - gezinshuiszorg

Aanmelding verloopt via de afdeling Instroom & Bemiddeling.

Rijnmond MVD-Mevis - pleegzorg

WSGV is onderaannemer van MEVIS. Elke aanmelding dient besproken te worden met Instroom & Bemiddeling.

Rivierenland - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.
Productcode voor VIB, PPO en Begeleid Bezoek: 45A53
HouVast kunnen we (nog) niet bieden in deze regio

Rivierenland - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd voor gezinshuizen en moeder kind-huizen.

Productcode gezinshuis regulier: 44A22
Productcode gezinshuis specialistisch: 44A23
Productcode moeder-kindhuis: 44B01

Aanmelding en overleg over de juiste code geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Rivierenland - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.

Productcode Pleegzorg crisis en voltijd: 44A07
Productcode Pleegzorg deeltijd: 44A19

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Twente - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.

Let op, met uitzondering van Almelo neem hiervoor contact op met instroom en bemiddeling voor de mogelijkheden.

VIB, PPO, specialistisch ambulant: productcode: O4AIJ
Regulier ambulant: productcode: O3BIJ
Begeleid Bezoek en HouVast kunnen we (nog) niet bieden in deze regio.

Twente - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: DK0BJ

Aanmelding en overleg geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Twente - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd: DK0AJ
Productcode Pleegzorg Deeltijd: DK0DJ
Productcode Pleegzorg Crisis: DK0AJ

Bij aanmelding crisis tevens DK0CJ vermelden op beschikking.
Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Utrecht - Spoor030 - ambulant

Voor reguliere ambulante diensten (Begeleid Bezoek) hebben we een contract. Hiervoor hebben we een opdrachtbevestiging nodig van Spoor030.
Ook voor specialistische diensten (VIB, PPO, HouVast) hebben we een opdrachtbevestiging nodig van Spoor030.

Utrecht - Spoor030 - gezinshuiszorg

Geen contract met deze regio. Indien je gezinshuizen van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren. Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Utrecht - Spoor030 - pleegzorg

WSGV is onderaannemer bij Spoor. Elke aanvraag dient besproken te worden met Instroom & Bemiddeling

Utrecht Stad - ambulant

Voor ambulante diensten is een opdrachtbevestiging van Utrecht Stad noodzakelijk. Productcode voor reguliere ambulante diensten (begeleid bezoek) 45A09.

Voor specialistische ambulante diensten (VIB, HouVast, PPO) neem contact op met onze afdeling Instroom & Bemiddeling.

Utrecht Stad - gezinshuiszorg

Geen contract met deze regio. Indien je gezinshuizen van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren. Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Utrecht Stad - pleegzorg

Elke aanvraag dient besproken te worden met Instroom & Bemiddeling

Utrecht West - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.

Productcode: 45000

Utrecht West - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: 43104

Aanmelding en overleg geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Utrecht West - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd: 43103
Productcode Pleegzorg Deeltijd: 43101
Productcode Pleegzorg Crisis: 46205

Utrecht West-Stichtse Vecht - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.
VIB, PPO, HouVast, specialistisch ambulant: productcode: 41106
Begeleid Bezoek, regulier ambulant: productcode: 45124

Utrecht West-Stichtse Vecht - gezinshuiszorg

WSGV is onderaannemer. Elke aanvraag dient besproken te worden met Instroom & Bemiddeling.
Productcode gezinshuiszorg Plus: 43105

Utrecht West-Stichtse Vecht - pleegzorg

WSGV is onderaannemer. Elke aanvraag dient besproken te worden met Instroom & Bemiddeling.

Productcode Pleegzorg Voltijd: 43103
Productcode Pleegzorg Deeltijd: 43101
Productcode Pleegzorg Crisis: 46205

Utrecht-Koos - ambulant

Geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met KOOS. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een akkoord van KOOS nodig. Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode).

Utrecht-Koos - gezinshuiszorg

Geen contract met deze regio. Indien je gezinshuizen van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren. Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Utrecht-Koos - pleegzorg

WSGV is onderaannemer bij Koos. Elke aanvraag dient besproken te worden met Instroom & Bemiddeling

West-Brabant Oost - ambulant

Geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren. Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode).

Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.

West-Brabant Oost - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: 44A08

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

West-Brabant Oost - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg crisis, voltijd en deeltijd: 44A07

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

West-Brabant West - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.
Neem contact op met onze afdeling Instroom & Bemiddeling voor de aanmeldroute in deze regio.

West-Brabant West - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: 50WZZ

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

West-Brabant West - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg crisis, voltijd en deeltijd: 43A03

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

West-Friesland - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.
VIB, productcode 50H4E , HouVast, prodcutcode: 50H4E, PPO, productcode: 50H4G
Let op! VIB en HouVast hebben dezelfde productcode; het aantal in te zetten uren dient op de bepaling worden gezet.

Begeleid Bezoek kunnen we (nog) niet bieden in deze regio.

West-Friesland - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis middel: 44A11
Productcode gezinshuis zwaar: 44A13

Aanmelding en overleg over de juiste code geschiedt via Instroom & Bemiddeling

West-Friesland - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd, Deeltijd en Crisis: 44A03.

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Zaanstreek-Waterland - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.
Neem contact op met onze afdeling Instroom & Bemiddeling voor de aanmeldroute in deze regio.

Begeleid Bezoek kunnen we (nog) niet bieden in deze regio.

Zaanstreek-Waterland - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis intensiteit 1: VGGH1

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Zaanstreek-Waterland - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd: VPRG1.
Productcode Pleegzorg Deeltijd: VPDT1.
Productcode Pleegzorg Crisis: VPCR1.

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Zeeland - ambulant

Inzet ambulante diensten kan alleen na overleg. Neem contact op met onze afdeling Instroom & Bemiddeling.

Zeeland - gezinshuiszorg

WSGV is onderaannemer voor de gezinshuiszorg.
Neem contact op met Instroom en Bemiddeling voor de aanmelding.

Zeeland - pleegzorg

WSGV is onderaannemer voor de pleegzorg.
Neem contact op met Instroom en Bemiddeling voor de aanmelding.

ZOB 10 voor de Jeugd - ambulant

Geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren. Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode).

Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.

ZOB 10 voor de Jeugd - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: 43A10

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling

ZOB 10 voor de Jeugd - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd, Deeltijd en Crisis: 43A09
Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

ZOB Samen voor de Jeugd - ambulant

Geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren. Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode).

Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.

ZOB Samen voor de Jeugd - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: 43GHS

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling

ZOB Samen voor de Jeugd - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd en deeltijd: 43PLZ
Productcode Pleegzorg Crisis: 46PCJ

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Zuid Drenthe - ambulant

Voor VIB voor pleegouders geldt de productcode 43A27 (Pleegzorg Extra Interventie). Voor de overige ambulante diensten hebben we geen contract met deze regio.

Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode).

Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.
HouVast kunnen wij (nog) niet bieden in deze regio.

Zuid Drenthe - gezinshuiszorg

Geen contract met deze regio. Indien je gezinshuizen van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Zuid Drenthe - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd,deeltijd en crisis: 43A03

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Zuid-Holland-Zuid - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.
Productcode voor alle ambulante diensten: 45A48

Zuid-Holland-Zuid - gezinshuiszorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode gezinshuis: 43A37

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Zuid-Holland-Zuid - pleegzorg

WSGV is rechtstreeks gecontracteerd.
Productcode Pleegzorg Voltijd,deeltijd en crisis: 43A09
Let op bij nieuwe aanvragen tevens code 43A67 op beschikking aanvragen. (pleegzorg intensief)

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Zuid-Kennemerland (HyperionHelpt) - ambulant

Ambulante diensten kunnen beperkt worden geboden in deze regio. Productcode voor alle ambulante diensten: 50L01. Voor het inzetten van een ambulante dienst neem dan contact op met instroom & bemiddeling.

Begeleid Bezoek kunnen we (nog) niet bieden in deze regio.

Zuid-Kennemerland (HyperionHelpt) - gezinshuiszorg

WSGV is onderaannemer bij consortium HyperionHelpt.
Productcode gezinshuis: 50L10
Per aanmelding dient er een akkoord te komen om te kunnen aanmelden van de WSGV

Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling

Zuid-Kennemerland (HyperionHelpt) - pleegzorg

WSGV is onderaannemer bij consortium HyperionHelpt
Productcode pleegzorg voltijd, deeltijd en crisis: 50L09
Aanmelding geschiedt via Instroom & Bemiddeling.

Zuid-Limburg - ambulant

Geen contract met deze regio. Indien je één van de ambulante diensten van WSGV in wil zetten in deze regio, dan kunnen we in sommige gevallen een maatwerkovereekomst sluiten met de gemeente. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben we een intentieverklaring van de gemeente nodig, waarin staat dat de gemeente de dienst wil financieren.

Vul het aanmeldformulier in en stuur de jeugdhulpbepaling mee (zonder productcode). Onze afdeling instroom & bemiddeling neemt contact met je op inzake de intentieverklaring.

Let op: we kunnen de dienst alleen leveren als de betreffende gemeente wil zorgdragen voor financiering.
HouVast kunnen we (nog) niet bieden in deze regio.

Zuid-Limburg - gezinshuiszorg

WSGV is onderdeel van de combinatie HOOM.
Aanmelden voor gezinshuizen gaat via Instroom & bemiddeling.

Zuid-Limburg - pleegzorg

WSGV is onderdeel van de combinatie HOOM.
Aanmelden gaat voor alle vormen van pleegzorg via Instroom & bemiddeling alle vormen van pleegzorg kunnen geboden worden door de WSGV.

Zuidoost-Utrecht - ambulant

Ambulante diensten kunnen worden geboden in deze regio.
Productcode voor alle ambulante diensten: 45A53

Zuidoost-Utrecht - gezinshuiszorg

WSGV is onderaannemer in deze regio voor de gezinshuiszorg. Aanmelden voor gezinshuizen gaat via Instroom & bemiddeling.

Zuidoost-Utrecht - pleegzorg

WSGV is onderaannemer voor de pleegzorg, alle vormen van pleegzorg kunnen geboden worden in deze regio.

Neem contact op met Instroom en Bemiddeling voor de aanmelding.