Over ons

William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) werkt landelijk en biedt hoogspecialistische jeugdhulp voor kinderen met een beperking en kinderen met ouders met een beperking. Vaak gaat het hierbij om een licht verstandelijke beperking. We bieden ambulante opvoedondersteuning, pleegzorg en gezinshuiszorg. WSGV vindt dat elk kind verbonden moet blijven met ouders, gezin en familie. Ook als het kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen en geplaatst wordt in een pleeggezin of gezinshuis.

Onze visie

Alle kinderen in Nederland hebben het recht om veilig, gezond en liefdevol op te groeien. Wanneer zij of hun ouders een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte hebben, kan dit extra uitdagend zijn. Hierdoor hebben zij meestal langdurige ondersteuning nodig. Dit schuurt met het huidige beleid van herstel, eigen regie en zelfredzaamheid.

Dit maakt ons strijdbaar. Wij zetten ons daarom overal in Nederland in, juist voor deze kinderen. Zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Onze missie

Kinderen en jongeren veilig en zo gezond en kansrijk mogelijk laten opgroeien in een gezinsvorm. WSGV: altijd een thuis.

Onze doelgroep

Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar waarvan de ouders tijdelijk of langdurig niet (of onvoldoende) in staat zijn om hen zelfstandig op te voeden. De (pleeg)gezinnen die wij begeleiden, hebben te maken met verstandelijke, psychische en fysieke beperkingen en/of chronische ziekte bij de kinderen, ouders of beide. Een aanzienlijk deel van onze cliënten heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). De meeste kinderen hebben hechtingsproblematiek, verlieservaringen en traumatische gebeurtenissen meegemaakt voordat zij aan onze zorg werden toevertrouwd.

Onze aanpak: systemisch en oplossingsgericht

WSGV heeft de overtuiging dat elk kind verbonden moet blijven met ouders, gezin en familie. Ook als het kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen en geplaatst wordt in een pleeggezin of gezinshuis. Daarom werken we systemisch; gericht op een goede samenwerking tussen alle betrokkenen in het systeem van het kind.

Daarnaast is ons uitgangspunt dat iedereen zich kan ontwikkelen en mogelijkheden heeft. Daarom werken wij volgens een oplossingsgerichte benadering. Dit is een gestructureerde vorm van gespreksvoering en begeleiding, gericht op het versterken en benutten van eigen kracht en regie van de cliënt. Wat is al aanwezig, wat gaat goed en wat kan gedaan worden om een stap(je) dichter bij de gewenste situatie te komen? Zo behalen we een meer blijvend resultaat.

Wil je meer lezen over hoe WSGV systemisch werkt? Lees de drieluik over wat systemisch werken inhoudt. Deel 1: de training tot systemisch begeleider. Deel 2: “de essentie is werken met oog voor de mens”. Deel 3: de praktijk.

Directie en bestuur

Eddy Sas Directeur William Schrikker Gezinsvormen

Klik hier voor ons organogram

Klik hier voor meer informatie over ons bestuur en toezicht binnen Partners voor Jeugd.

Onze partnerorganisaties

William Schrikker Gezinsvormen is onderdeel van Partners voor Jeugd. Een samenwerkingsverband waar ook William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, De Jeugd- & Gezinsbeschermers en het expertisecentrum Expect Jeugd deel van uitmaken. Samen met deze partners bundelen we onze krachten om ons werk effectiever te kunnen doen.

Onze geschiedenis

Onze stichting is opgericht door Pier de Boer, ruim 80 jaar geleden alweer. Pier was een onderwijzer met idealen. Hij zag toen al dat kinderen die van het ‘buitengewoon lager onderwijs’ afkwamen extra hulp nodig hadden. William Schrikker was een van de eerste bestuursleden van onze organisatie. De stichting draagt zijn naam omdat hij zo betrokken was bij de ouders en kinderen die de stichting beschermt.

Foto: Brants, Drs. L., & Van Gennep, Dr. A. (1992). 50 jaar tegendraads. Amsterdam: William Schrikker.

 

Pier de Boer

WSGV in cijfers

1.508

is het aantal kinderen in pleegzorg bij ons eind 2023

1304

het aantal pleeggezinnen dat eind 2023 bij ons ingeschreven is

37

gezinnen werken met ons samen

28

is het aantal HouVast trajecten dat WSGV heeft uitgevoerd in 2023

49

is het aantal perspectiefonderzoeken dat WSGV heeft uitgevoerd in 2023

70

is het aantal WSGV trajecten begeleid bezoek dat WSGV heeft uitgevoerd in 2023

71

gezinnen zijn door WSGV ondersteund met Video Interactie Begeleiding in 2023

Meer lezen over ons werk?

We publiceren verschillende nieuwsbrieven over de zorg die wij bieden en ons specialisme. Afhankelijk van je interesse kan je je abonneren op een van deze publicaties.

Kind leest boek

Nieuwsbrief pleegouderschap

Overweeg je om pleegouder te worden? Klik dan hier om je in te schrijven voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief over pleegouderschap.

Nieuwsbrief gemeenten en verwijzers

Werk je bij een gemeente of ben je verwijzer? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief over opvoedondersteuning. Deze verschijnt eens per kwartaal.

Bikkel

Vanuit Partners voor jeugd publiceren we de Bikkel, met artikelen die de levens van onze cliënten belichten, keten- en samenwerkingspartners aan het woord laten en aandacht schenken aan het vakmanschap van de medewerkers van Partners voor Jeugd.

Bikkel kaft

Certificering

William Schrikker Gezinsvormen is HKZ-gecertificeerd