Pleegouder kunt u in voltijd of deeltijd zijn. Als aspirant-pleegouder is het belangrijk om te weten wat bij uw situatie past. Maar wat zijn de verschillen tussen voltijd of deeltijd pleegouderschap  in de praktijk? Esther Opgenoort, screener bij William Schrikker Gezinsvormen (WSGV), vertelt hierover. Ze laat zien hoe deze vormen van pleegzorg in de praktijk eruitzien en welke afwegingen aspirant pleegouders bij hun keuze maken.

Verschillen tussen voltijd- en deeltijdpleegzorg in de praktijk

Voltijd- en deeltijdpleegzorg zijn heel verschillend voor pleegouders. “Bij voltijdpleegzorg is een pleegkind continu in het gezin aanwezig. Dat kan tijdelijk of langdurig zijn. Bij deeltijdpleegzorg  vang je een kind op in de weekenden, vakanties  of soms alleen doordeweeks. Dan vang je een kind dus voor korte periodes op in plaats van continu,” vertelt Esther.

De invloed op pleegouders is dus duidelijk anders bij voltijd- of deeltijdpleegzorg. Welke factoren zou je als pleegouder mee moeten nemen om te bepalen wat bij je past? “Belangrijke factoren zijn hoeveel tijd en energie je kunt geven aan een pleegkind en wat passend is binnen het eigen gezin. Aspirant pleegouders kunnen pleegzorg heel leuk vinden. Maar als ze het niet langdurig willen of bijvoorbeeld allebei een drukke baan hebben, dan gaat het niet lukken om voltijdpleegzorg te gaan bieden. Dan kun je gaan nadenken over deeltijd, dat is vaak wat makkelijker om kennis te maken met pleegzorg.”

Séan

Meer contact met de ouders of pleegouders bij deeltijdpleegzorg

Deeltijdpleegzorg brengt wel met zich mee dat er meer contact is met de ouders of pleegouders. Esther: “Je overlegt meer met de ouders. Daarbij is het belangrijk dat je goed kunt afstemmen op de ouders of pleegouders als je die ontlast. Het is ook belangrijk dat je kijkt naar de behoeften van het kind. Je moet kortom goed kunnen organiseren en daarbij vanuit het belang van het kind kijken. Vaak is het een kind dat veel heeft meegemaakt en mogelijk ingewikkeld gedrag laat zien. Bij deeltijd zijn de kinderen meestal namelijk minimaal vier jaar. Dat is vanwege de hechting en een kind kan dan vaak beter overzien wat er gebeurt. Aspirant pleegouders moeten er dus rekening mee houden dat het bij deeltijd mogelijk een wat ouder kind is.

Bij voltijdpleegzorg ben je als pleegouder de hoofdopvoeder en ben je samen met de jeugdzorgwerker verantwoordelijk. Je hebt dan een grote invloed op de opvoeding van het kind. Meestal deel je de opvoeding niet met een ander. Wel is het belangrijk om ouders te betrekken waar dat mogelijk is. Bij deeltijd stem je dat meer af met de ouder of de fulltime verzorger en volg je de koers die is ingezet bij het kind. Over het algemeen ontvang je bij voltijdpleegzorg meer begeleiding vanuit een pleegzorgwerker, namelijk gemiddeld eenmaal per 6 weken. Bij deeltijd is dit ongeveer eenmaal per 3 maanden. Dus je kunt bij voltijdpleegzorg de pleegzorgbegeleider vaker raadplegen.”

Overwegingen van aspirant pleegouders

In de praktijk zijn er verschillende afwegingen en argumenten die mensen gebruiken om voor voltijd- of deeltijdpleegzorg te kiezen. Esther: “Sommige pleegouders maken bewust de keuze dat ze iets willen betekenen voor een kind, maar vanwege een fulltime baan geen voltijdpleegzorg kunnen bieden. Dan kan weekendpleegzorg goed passen. Je hebt ook pleegouders die voorzichtig zijn. Zij willen pleegzorg eerst ervaren en vanuit daar misschien een volgende stap maken. Er zijn ook alleenstaande pleegouders die een voltijdplek teveel vinden en daarom voor deeltijd kiezen. We zien ook wat oudere mensen die een kind in de weekenden of vakanties willen opvangen. Zij hebben dan als het ware een soort opa en oma-rol. Sowieso mag er bij voltijdpleegzorg 45 jaar leeftijdsverschil tussen de pleegouders en het kind zitten. Dat kan de keuze dus ook bepalen.”

Mensen die zich aanmelden hebben van tevoren vaak wel een idee of ze voor voltijd of deeltijd willen gaan. “Het komt wel voor dat mensen eerst voor voltijd wilden gaan, maar toch voor deeltijd kiezen. Er komt bij voltijd namelijk heel veel op hun af. In het screeningstraject bespreken we ook wat hun motivatie is voor een deeltijd of een voltijdplek. We vragen hoe mensen het denken te kunnen realiseren en bespreken wat er allemaal bij komt kijken. Sommige aspirant pleegouders vullen in dat ze ook crisispleegzorg willen bieden, terwijl ze nog geen ervaring hebben. Dan geven we aan dat we dat nog te zwaar vinden. Crisis is namelijk enorm ad hoc. Je moet meteen kunnen inspringen en dat vraagt ervaring.”