Gezinshuis
William Schrikker Gezinsvormen

Altijd een thuis

Gezinshuiszorg

Onze gezinshuizen en ouder/moeder kind gezinshuizen zijn er voor kinderen en jongeren tot 23 jaar met een beperking en/of van ouders met een beperking. De problematiek is vaak complex, waardoor deze kinderen en jongeren niet thuis, maar ook niet in een pleeggezin wonen. Soms hebben ze al in een leef- of behandelgroep gewoond. In een gezinshuis kunnen deze kinderen in een gezinssituatie opgroeien onder professionele en liefdevolle begeleiding van één of meer gezinshuisouders. Zij bieden de kinderen een veilige plek in hun eigen huis: zo thuis mogelijk. Zij hebben 24/7 dezelfde opvoeders. Ten minste één gezinshuisouder heeft professionele ervaring in de (jeugd)zorg.

Verhalen van gezinshuisouders

Gezinshuis Glunder: een oase van zorg en geborgenheid in Limburgs Horn

Meer informatie

Gezinshuis Haggenburg: “Dit voelt zo goed, het voelt niet als werk.”

Meer informatie

Even voorstellen: ’t Gezinshuis aan de Steeg voor doven en slechthorenden

Meer informatie

Wat is jouw situatie?

Ik ben gezinshuisouder

Meer informatie

Ik wil gezinshuisouder worden

Meer informatie

Ik wil een kind aanmelden

Kind aanmelden