Pleegzorgwerker, pleegkind en pleegvader aan tafel
William Schrikker Gezinsvormen

Altijd een thuis

William Schrikker Gezinsvormen

Wij bieden kinderen of hun ouders met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte ondersteuning die aansluit bij hun mogelijkheden en leefwereld. Wij bieden hen de juiste ambulante hulp in de opvoeding thuis. Als thuis wonen niet (meer) kan, bieden wij een warm pleeggezin, gezinshuis of ouder en kind huis.

Onze professionals luisteren, hebben begrip en heel veel geduld. Waar de reguliere zorg afhaakt, zetten wij een stap extra om te bereiken wat het kind of ouder nodig heeft. Zodat ook deze kinderen veilig, gezond en liefdevol op kunnen groeien.

Praktijkverhalen

Onze medewerkers, pleegouders en pleegkinderen vertellen graag over wat ons werk inhoudt. Lees hier hun verhalen.

Opvoeden met een licht verstandelijke beperking: “Met de juiste ondersteuning kan dat vaak prima”

Meer informatie

Gezinshuis De Tarissing in Rinsumageast laat kinderen opbloeien

Meer informatie

Het kan: pleegouders die naast pleegkind ook moeder helpen!

Meer informatie

Nieuws

14-03-2024

Jaaroverzicht klachten 2023

Meer informatie
08-02-2024

Eddy Sas nieuwe Directeur William Schrikker Gezinsvormen

Meer informatie
06-12-2023

Tevredenheidsonderzoek pleeggezinnen

Meer informatie

Ons specialisme

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een andere zorgvraag. Ze hebben bijvoorbeeld meer tijd en herhaling nodig, leren makkelijker door te doen dan door te praten en hebben vaak behoefte aan duurzame ondersteuning. Met de juiste ondersteuning kunnen mensen met een LVB ook heel veel wel. Lees meer over ons specialisme, waardoor wij hier hen goed in kunnen begeleiden.

Ons zorgstatement

In ons zorgstatement vertellen we wat ons drijft om ons voor onze doelgroep in te zetten, wat hun specifieke hulpvraag is en hoe we dat aanpakken.

Pleegouder met pleegkind thuis