Ik ben gezinshuisouder of ouder/moeder-kind gezinshuisouder

Informatie voor gezinshuisouders en ouder/moeder-kind gezinshuisouders
WSGV ondersteunt je zo goed mogelijk in het gezinshuisouderschap. De gedragswetenschapper en gezinshuisbegeleider zijn jouw belangrijkste contactpersonen in de dagelijkse begeleiding. Aanvullend bieden wij:

Trainingen en cursussen
Om goede zorg te kunnen verlenen aan kinderen is het van belang dat je als gezinshuisouder jouw kennis en niveau goed op peil houdt omtrent verschillende thema’s die je tegenkomt binnen gezinshuiszorg. WSGV heeft daarvoor een leerlijn voor gezinshuisouders ontwikkeld.

Deze leerlijn bestaat uit een gemengd leeraanbod: je volgt trainingen, doorloopt zelfstudie, volgt e-modules en maakt praktijkopdrachten. Je volgt deze leerroute via onze elektronische leeromgeving.

Buiten deze modules is er nog een veel breder aanbod. Op onze website Kansrijkopvoeden.nl vindt je al de trainingen, bijeenkomsten en online cursussen die wij organiseren voor pleegouders en gezinshuisouders die bij William Schrikker Gezinsvormen aangesloten zijn.

Naast ons eigen aanbod wijzen we gezinshuisouders graag op kennisplatforms en het trainingsaanbod van onze samenwerkingspartners

  • Het Gezinspiratieplein is een kennisplatform en opleidings- en trainingsplatform voor gezinshuizen. De drijvende kracht achter Gezinspiratieplein is Gezinshuis.com, zij werkt daarin samen met verschillende training- en opleidingspartners zoals Expect Jeugd, William Schrikker Gezinsvormen en Jeugdformaat.
  • Pleegzorg.nl heeft een grote bibliotheek en gids met hun trainingsaanbod. Omdat er veel overeenkomsten zijn tussen gezinshuiszorg en pleegzorg, kan deze website ook voor gezinshuisouders interessant  zijn.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
De gezinshuizen en ouder-kindgezinshuizen waar WSGV mee samenwerkt zijn aangesloten bij Jeugdstem en/of Zorgstem. Jeugdstem is er voor kinderen, jongeren, ouders en pleegouders die te maken hebben met jeugdzorg vanuit de Jeugdwet. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg kan bij hen terecht voor vragen, advies en ondersteuning. Zorgstem is een dochterstichting van Jeugdstem en is er specifiek voor cliënten die te maken hebben met de Wet Zorg en Dwang en toetst de juiste naleving hiervan. Beide organisaties maken periodiek een afspraak met gezinshuisouders om bij de kinderen of jongeren op bezoek te komen.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheidsdienst is buiten kantoortijden en in de weekenden bereikbaar als er sprake is van een crisis of een situatie waarbij overleg noodzakelijk is. In het handboek kwaliteit staat een uitgebreide beschrijving m.b.t. de bereikbaarheidsdienst en zijn allerlei protocollen te vinden die geraadpleegd kunnen worden.

Hoe begeleiden we kinderen?

Zie ook

Gesprek aanvragen

Heb je een andere vraag over gezinshuiszorg? Neem dan contact op met je contactpersoon.

Meer informatie

Cliënt- en pleegoudertevredenheid

Factsheets met daarin een beknopt overzicht van de meningen van onze cliënten en verbeterpunten.

Cliënt- en pleegoudertevredenheid