Gescreend en nu?

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Je kunt zorgen voor een kind uit je netwerk (uit je familie, kennissenkring of buurt), dan ben je netwerkpleegouder. Of je kunt zorgen voor een kind dat je nog niet kent. Dan ben je bestandspleegouder.

  • Bij netwerkpleegzorg kan het kind opgroeien in een omgeving met mensen die al voor de plaatsing bekend zijn voor het kind. In het startgesprek met alle betrokkenen rond het kind (in ieder geval de ouders, jeugdzorgwerker en pleegzorgwerker) wordt kennisgemaakt met elkaar, worden afspraken gemaakt en wordt de samenwerking besproken.

  • Het is belangrijk dat het pleeggezin past bij het kind en zijn systeem. Daarom zorgen wij (zolang het niet om een crisisplaatsing gaat) voor een zorgvuldige matching. We kijken dan naar wat het kind nodig heeft en wat het pleeggezin kan bieden. Hierbij wordt iedereen rond het kind betrokken, ook de ouders. Er is ook een wentraject, hierin maken het kind, de ouders en het pleeggezin nader kennis met elkaar. Er wordt goed gekeken of jullie bij elkaar passen. Als dat zo is, wordt overgegaan tot plaatsing in het pleeggezin.

    Omdat we voor elk kind het best passende pleeggezin willen vinden, kan er enige tijd overheen gaan voordat u daadwerkelijk als pleegouder wordt ingezet.

Samenwerking

Er zijn verschillende mensen betrokken om er samen voor te zorgen dat jouw pleegkind zich goed kan ontwikkelen. We vertellen je graag meer over hoe we dat het liefst doen.

Pleeggezin, pleegkind, jeugdbeschermer en pleegzorgwerker

Ervaringsverhalen

Veel pleegouders delen graag hun ervaringsverhaal. Het is mooi om ervaringen te delen, je leert van elkaar en herkent vaak dingen. Ook de pleegkinderen vinden het vaak fijn om hun verhaal te vertellen.

pleegouders met kinderen

Familie Dubbeldam: “Het pleegouderschap zit er bij ons ingebakken.”

Meer informatie
Jongeman met pak aan

Pleegkind Séan vertelt over zijn ervaringen: “Super dankbaar dat ik in een pleeggezin woon”

Meer informatie
Pleegmoeder en moeder met kind op schoot

Pleegmoeder Janneke en moeder Sophia over hun samenwerking: “Liefde en eerlijkheid zijn het belangrijkst”

Meer informatie