Belangenbehartiging

Er zijn verschillende onafhankelijke personen aan WSGV verbonden die je kunnen helpen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als je iets wilt bespreken met iemand die ervaring heeft in pleegzorg of wanneer je een vraag hebt waarvan je niet goed weet waar je hiermee terecht kunt. Het kan ook zijn dat je in vertrouwen met iemand ergens over wil praten.

Vertrouwenspersoon

William Schrikker Gezinsvormen heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon, Maud Verhoofstad, waar je als pleegouder terecht kunt met vragen. Je kunt haar bereiken op:

Telefoon: 06-29343135
E-mail: contact@vertrouwenspersoon-wsp.nl

 

Vertrouwenspersoon Maud

Meer over onze vertrouwenspersoon

Wil je meer weten over onze vertrouwenspersoon? Bekijk de flyer.

Flyer vertouwenspersoon

Jeugdstem

Naast Maud kan je ook terecht bij Jeugdstem, de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg.

Jeugdstem.nl

Pleegouderraad (POR)

De POR bestaat uit pleegouders en is belangenbehartiger van alle pleegouders van William Schrikker Gezinsvormen. Zij weten uit ervaring wat het pleegouderschap inhoudt en welke uitdagingen er kunnen zijn. Zij staan voor je klaar om je te helpen met je vragen.

Je kunt de POR bereiken op e-mail: porwilliamschrikker@gmail.com.

Hulp als je niet tevreden bent

We proberen je zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden bij het pleegouderschap. Het kan zijn dat je toch niet helemaal tevreden bent. Dat horen wij graag, dan kunnen we samen kijken of en hoe het beter kan. Hier lees je hoe je dit kunt doen.

Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Voor cliënten (of vertegenwoordigers van cliënten) die van WSGV zorg ontvangen op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en Wet Zorg en Dwang (Wzd) is er een andere klachtenroute. In dit geval kan je een beroep doen op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) klachtenregeling. Deze wordt uitgevoerd door Klachtenportaal Zorg. De klachtfunctionaris van het Clientbureau ondersteunt bij het indienen van de klacht bij Klachtenportaal Zorg. Deze klachten kunnen gemeld worden via klachten@wsg.nu.