Kind en moeder met spaarpot

Financiele informatie

Declaraties indienen

Declaraties kan je bij ons indienen via onze Financiële servicesdesk. Ook voor het indienen van de pleegvergoeding voor deeltijdondersteuning kan je gebruik maken van de Financiële servicedesk.

Heb je nog geen account bij de FSD? Vraag dit dan aan jouw pleegzorgwerker. Ook als je niet beschikt over een e-mail adres, kan jouw pleegzorgwerker je verder helpen bij het indienen van declaraties.

Overzicht vergoedingen en toeslagen 2024

Als pleegouder van William Schrikker Gezinsvormen heb je recht op pleegvergoeding en in bepaalde gevallen op toeslagen en vergoeding van bijzondere kosten. In deze tekst lees je de regeling voor vergoedingen en toeslagen die per 1 januari 2024 geldt.

Pleegvergoeding
De pleegvergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bedragen zijn gekoppeld aan de leeftijd van het pleegkind.

Leeftijd             Vergoeding per dag       Maximale vergoeding maand
0 t/m 8 jaar –           € 23,32                             € 709,-
9 t/m 11 jaar –          € 23,63                             € 719,-
12 t/m 15 jaar  –       € 25,73                             € 783,-
16 t/m 17 jaar –        € 28,41                             € 864,-
18 jaar en ouder –    € 28,70                             € 873,-

Toeslagen
In bepaalde gezinssituaties hebben pleegouders recht op een toeslag (€ 4,65 per verzorgingsdag/per kind). Het gaat dan om:

 • Toeslag voor crisisopvang (automatisch);
 • Toeslag groot pleeggezin (> 2 pleegkinderen) (automatisch);
 • Verhoging wegens beperking van het pleegkind.

De voorwaarden voor toeslagen zijn hier te downloaden in PDF-vorm.

Uitbetaaldata pleegvergoeding en toeslagen 2024

 • Januari: 25 januari 2024
 • Februari: 23 februari 2024
 • Maart: 25 maart 2024
 • April: 25 april 2024
 • Mei: 25 mei 2024
 • Juni: 25 juni 2024
 • Juli: 25 juli 2024
 • Augustus: 23 augustus 2024
 • September: 25 september 2024
 • Oktober: 25 oktober 2024
 • November: 25 november 2024
 • December: 18 december 2024

De regeling bijzondere kosten

Deze regeling vergoedt maximaal €1.000 per jaar.

Deze regeling geldt voor:

 • Voltijds plaatsingen met een maatregel jeugdbescherming of pleegoudervoogdij tot 18 jaar;
  Vanaf 18 tot 21 jaar en bij verlengde pleegzorg (21 tot 23 jaar) bij voltijds plaatsing voorafgegaan door plaatsing met maatregel/ pleegoudervoogdij;
  Reiskosten halen/ brengen verblijfsplaats, ook bij deeltijdpleegzorg.

Bij deeltijdpleegzorg kan je de reiskosten voor het ophalen en terugbrengen van het pleegkind van zijn/haar vaste woonadres declareren.

Er kan een beroep gedaan worden op de coulance regeling. De coulanceregeling is bedoeld voor een (gedeeltelijke) vergoeding van eenmalige kosten, bijvoorbeeld bij een stapeling van kosten waardoor het jaarlijkse budget overschreden wordt.

Als een aanvraag als coulance wordt ingediend, beoordeelt de directeur van WSGV (samen met de aan de regio verbonden gedragswetenschapper/ clustermanager/ pleegzorgwerker) of de kosten vergoed worden.

Raadpleeg eerst jouw pleegzorgwerker en de volledige regeling om te kijken of je jouw bijzondere kosten bij ons kan declareren. Dit kan namelijk per gemeente verschillen. De uitgebreide regeling en de voorwaarden voor de declaraties van bijzondere kosten zijn hier te downloaden. Bij vragen over de financiële regelingen voor uw pleegkind kunt u terecht bij uw pleegzorgwerker.

Onderstaand vind je een samenvatting van welke bijzondere kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Via de links daaronder kan je de volledige versie van de regeling bijzondere kosten die WSGV hanteert downloaden en op de laatste pagina van het document vind je de verkorte versie van de regeling.

Kosten die WSGV vergoedt

 • Kosten aanschaf fiets of bromfiets:

  • Eenmaal per twee jaar kan voor het kopen van een (brom)fiets een vergoeding worden aangevraagd van maximaal €250.-
  • Verzekeringen vallen niet onder de vergoeding.

  Reiskosten voor de omgangsregeling:

  • Reiskosten vanwege de vastgestelde bezoek- of omgangsregeling aan bijvoorbeeld ouders en broertjes/zusjes of een bezoek aan een rechtbank. Eigen vervoer €0,23 per kilometer of kosten OV tarief 2e klasse.
  • Reiskosten voor het ophalen en terugbrengen van pleegkinderen van hun vaste woonadres bij deeltijdpleegzorg. Eigen vervoer €0,23 per kilometer of kosten OV tarief 2e klasse
  • Reiskosten met veelvuldig dokter-, ziekenhuis-, tandarts-, therapiebezoek, etc.:
  • Reiskosten voor het halen en brengen van pleegkinderen naar een dokter, ziekenhuis, tandarts of medisch specialist worden vergoed. Eigen vervoer €0,23 per kilometer of kosten OV tarief 2e klasse.
 • Basisschoolkosten:

  • De ouderbijdrage en/ of schoolreisjes komen in aanmerking voor vergoeding. Maximaal € 115,- per schooljaar.
 • Middelbare schoolkosten:

  • Per jaar maximaal € 264 voor ouderbijdrage
  • Reiskosten school OV (€ 25,- eigen bijdrage per maand)
  • Per jaar maximaal € 175 voor schoolreisje, excursies, werkweek
  • Laptop of tablet, eenmaal per 4 jaar € 600,-, tot een leeftijd van 18 jaar
 • Beroepsonderwijs

  • Kosten regulier en niet-regulier onderwijs worden onder voorwaarden geheel/gedeeltelijk vergoed
  • Kosten voor materialen en producten voorgeschreven door de school (bijv. laskap, speciale schoenen/kleding of gereedschappen
  • Per 2 jaar max. € 454,-).
  • Verplichte boeken op boekenlijst school max €700,-
  • Laptop, eenmaal per 4 jaar € 600,-, tot een leeftijd van 18 jaar.
  • School of beroepskeuzeonderzoek v.a. 12 jaar, 1 keer max. € 250,-
  • Noodzakelijke kosten niet vergoed uit de aanvullende zorgverzekering of andere voorziening.
  • Kosten bril (1 keer per 2 jaar – montuur € 90,- /glazen of lenzen € 140,-)
  • Wanneer het medisch noodzakelijk is dat een nieuwe bril gemaakt moet worden, dan vergoeden we de kosten ook.
  • Leges voor een (nieuwe) ID-kaart of paspoort
  • Pasfoto’s voor ID-kaart of Paspoort
  • In bijzondere gevallen een tegemoetkoming in de uitvaartkosten bij overlijden van een pleegkind
  • Pleegouders kunnen een rechtsbijstandsverzekering afsluiten voor juridische hulp (familierechtzaken) in geval van conflicten vanwege de plaatsing van het pleegkind, tot € 60,- per jaar per pleeggezin.
  • Kosten voor uittreksel uit geboorteregister en/of Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).