Ik ben pleegouder

Samenwerking

Wanneer er een kind bij je geplaatst wordt zijn er verschillende mensen betrokken bij het kind. De ouders, de jeugdzorgwerker (gezinsvoogd) of de hulpverlener vanuit de gemeente of wijkteam en de pleegzorgwerker.

Hoe we samenwerken

Bij WSGV zeggen we “zonder wortels kan een kind niet groeien”. Dit komt voort uit de systemische zienswijze van waaruit wij werken. WSGV werkt hiermee met het project Leven met Twee Families. Elk kind heeft ouders en zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Belangrijk voor het kind is dat hij/zij mag opgroeien zonder oordeel over zijn/haar systeem en omringd met de voor hem/haar belangrijkste sleutelfiguren. Gezamenlijk opvoederschap wat goed vorm is gegeven zorgt voor vrijheid en ruimte bij het kind om zich positief te ontwikkelen. Ook is dit belangrijk omdat, wanneer het kan, kinderen weer bij hun ouders gaan wonen. Daarom proberen we regelmatig overleg te organiseren met ouders, pleegouders, jeugdzorgwerker en pleegzorgwerker. Deze overleggen noemen we het zorgteamoverleg. Lees hier hoe onze pleegzorgwerker Karlijn er voor gezorgd heeft dat de samenwerking tussen de pleegouders en ouders van pleegkinderen Aysha en Aaden goed verloopt.

Pleegzorgbegeleiding

Je wordt begeleid door een pleegzorgwerker. Bij deze pleegzorgwerker kun je terecht voor informatie, praktische steun en administratieve zaken zoals ondersteuning bij formulieren en regelingen. De pleegzorgwerker is er ook voor morele en emotionele steun. Wanneer er meer hulp nodig is in het pleeggezin dan kunnen we specifieke diensten inzetten om pleegouders te ondersteunen.

De pleegzorgbegeleiding kan ook nog een tijdje doorlopen als de pleegzorgplaatsing is afgelopen (bijvoorbeeld als je pleegkind volwassen is geworden of weer bij zijn of haar ouders gaan wonen). Je pleegzorgwerker kan je dan nog een periode ondersteunen bij het verwerken van emoties die hierbij een rol kunnen spelen. Vraag hier gerust naar als je wilt.

Systemisch werken

Wil je meer lezen over hoe WSGV systemisch werkt? Lees de drieluik over leven met twee families. Deel 1: de training tot systemisch begeleider. Deel 2: “de essentie is werken met oog voor de mens. Deel 3: de praktijk.

Leven met Twee Families

Uitgeschreven tekst lezen

Lees hier hoe we ons inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen in het netwerk er mag zijn in de samenwerking rondom het kind. Want zonder wortels kan je niet groeien.