Onze partnerorganisaties

William Schrikker Gezinsvormen is onderdeel van Partners voor Jeugd. Een samenwerkingsverband waar ook William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, De Jeugd- en Gezinsbeschermers en het expertisecentrum Expect Jeugd deel van uitmaken. Samen met deze partners bundelen we onze krachten om ons werk effectiever te kunnen doen.

Partners voor Jeugd

Partners voor Jeugd is een samenwerkingsorganisatie van instellingen voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp in de vorm van gezinsvormen en opvoedkundige hulp. Door hun samenwerking en een efficiƫnte bedrijfsondersteuning kunnen ze hun middelen optimaal inzetten voor de ondersteuning van gezinnen die dat nodig hebben.

Expect Jeugd

Expect Jeugd rust professionals toe om kwetsbare kinderen en jongeren te beschermen en te versterken zodat zij veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Ze doen dit door wetenschappelijke kennis met praktijkkennis en ervaringskennis te verbinden. En dit te vertalen naar concreet toepasbare kennis, methoden, tools, en opleidingen.

William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS JB&JR) is een landelijke gecertificeerde instelling binnen de jeugdzorg. Ze zijn gespecialiseerd in het begeleiden van gezinnen waarvan de ouders en/of het kind een beperking heeft. Vaak gaat het om een licht verstandelijke beperking (lvb).

De Jeugd- en Gezinsbeschermers

De Jeugd- en Gezinsbeschermers (DJGB) biedt jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hun professionals beschermen kinderen en versterken gezinnen en jongeren in de provincie Noord-Holland. Want ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Samen met het gezin of de jongere versterken we wat goed gaat en gaan we aan de slag met wat beter kan en moet.