Over ons

Ons specialisme

William Schrikker Gezinsvormen zet zich in voor het zo thuis mogelijk opgroeien van kinderen met een beperking en kinderen van ouders met een beperking. Ook kan het zijn dat ze een chronische ziekte hebben. Naast beperkingen zoals autisme of een lichamelijke beperking, gaat het hierbij vaak om een licht verstandelijke beperking.

Wat is een licht verstandelijke beperking?

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een beperking in het cognitief functioneren. Dit betekent dat het voor hen lastiger kan zijn om bijvoorbeeld te rekenen, taal te begrijpen, te plannen en hun impulsen te beheersen. Daarnaast hebben ze beperkingen in het adaptief functioneren. Dit houdt in dat ze meer moeite kunnen hebben met bijvoorbeeld zelfverzorging, reizen, werken en het onderhouden van een sociaal leven

Dit alles betekent dat zij een andere zorgvraag hebben. Ze hebben bijvoorbeeld meer tijd en herhaling nodig, leren makkelijker door te doen dan door te praten en hebben vaak behoefte aan duurzame ondersteuning. Met de juiste ondersteuning kunnen mensen met een LVB ook heel veel wel. En dat is waar wij vanuit gaan in onze begeleiding.

Licht verstandelijke beperking en gezin

Naast een licht verstandelijke beperking speelt er in het gezin waar de kinderen vandaan komen die wij begeleiden vaak ook andere problematiek. Bijvoorbeeld armoede, psychische of verslavingsproblemen of verwaarlozing. Kinderen met LVB hebben ook vier keer zoveel kans op een psychiatrische stoornis, denk aan ADHD, agressieve gedragsstoornissen en autisme. Als gevolg van deze complexe problematiek in het gezin kan er een onveilige opvoedsituatie ontstaan. Wij zetten onze jarenlange ervaring en expertise in het werken met mensen met een LVB in om ouders te ondersteunen in de opvoeding.

Oplossingsgericht

Ons uitgangspunt is dat iedereen zich kan ontwikkelen en mogelijkheden heeft. Daarom werken wij volgens een oplossingsgerichte benadering. Dit is een gestructureerde vorm van gespreksvoering en begeleiding, gericht op het versterken en benutten van eigen kracht en regie van de cliënt. Wat is al aanwezig, wat gaat goed en wat kan gedaan worden om dichter bij de gewenste situatie te komen? Onze professionals blinken uit in het aansluiten bij de mogelijkheden en leefwerelden van onze cliënten en diens ouders. Ze gaan voor kleine haalbare stapjes en herhaling en werken visueel. Ze zijn ontzettend geduldig en weten van volhouden. Zo komen we verder en behalen we een meer blijvend resultaat.

Systeemgericht

Ook werken we systemisch; gericht op een goede samenwerking tussen alle betrokkenen in het systeem van het kind. Bij al onze diensten ligt de focus op de hechting en de interactie tussen ouders en kind.

Wil je meer lezen over hoe WSGV systemisch werkt? Lees de drieluik over leven met twee families. Deel 1: de training tot systemisch begeleider. Deel 2: “de essentie is werken met oog voor de mens. Deel 3: de praktijk.

Zorgstatement

Wil je meer lezen over ons specialisme en wat onze professionals drijft om zich voor onze doelgroep in te zetten en hoe zij hun werk doen? Bekijk dan ons zorgstatement!

Pleegouder met pleegkind thuis

Factsheet doelgroep

Wil je meer weten over hoe onze doelgroep eruitziet en waarom zij specialistische begeleiding nodig heeft? Bekijk dan onze factsheet hierover.

Pleegzorgwerker en jeugdzorgwerker overleggen met pleeggezin

Onze doelgroep

82%

Bij 82% van onze pleegkinderen is sprake van een (vermoeden van) LVB bij ouder(s)

54%

Bij 54% van onze pleegkinderen is sprake van (een vermoeden van) psychiatrische problematiek bij ouders

70%

van de pleegkinderen bij WSGV is lichamelijk of emotioneel mishandeld

60%

Bij 60% van de pleegkinderen bij WSGV vond thuis huiselijk geweld plaats

79%

van de pleegkinderen bij WSGV is langer dan 2 jaar in pleegzorg (landelijk 36%)