De zomervakantie komt er weer aan. Om ouders, gezinshuizen of pleeggezinnen te ontlasten wordt dan vakantiepleegzorg ingezet. Maar wat betekent het om vakantiepleegzorg aan te bieden en hoe word je vakantiepleegouder? Fia Terpstra werkt bij de afdeling Instroom en Bemiddeling (I&B) van William Schrikker Gezinsvormen (WSGV). Deze afdeling verzorgt onder meer het contact met mensen die zich aanmelden als pleegouder en doorloopt met hen de eerste stappen naar het pleegouderschap. Zij vertelt in dit artikel wat vakantiepleegzorg betekent.

Vakantiepleegzorg heeft verschillende doelen

Vakantiepleegzorg is een vorm van deeltijdpleegzorg. “Sommige pleeggezinnen en biologische gezinnen zijn overbelast. Dan is het fijn als tijdens de zomervakantie de kinderen uit deze gezinnen ergens een week of twee kunnen logeren. Doordat we een landelijke organisatie zijn, kan een kind in het hele land een plek krijgen om te logeren. Daardoor is het voor een kind echt een vakantie om naartoe te leven. Als een kind in Groningen woont, is het heel leuk als die een paar weken bijvoorbeeld in Zeeland in een pleeggezin kan logeren. Dat kan dan voor een of twee weken zijn. Voor gezinshuizen wordt vakantiepleegzorg ook ingezet. Die zijn bijvoorbeeld een weekend in de maand vrij. Dan is het fijn als de gezinshuiskinderen ergens anders logeren. Dat kan dus een weekend in de maand zijn, maar ook tijdens de vakanties. Vakantiepleegzorg wordt ook ingezet ter overbrugging als een kind ergens weg moet, maar nog niet in het nieuwe gezin terecht kan,” vertelt Fia.

Het proces om vakantiepleegouder te worden

Mensen die vakantiepleegouder willen worden, moeten hetzelfde proces doorlopen als gewone pleegouders. Bij WSGV wordt vakantiepleegzorg gedaan in combinatie met weekend-, deeltijdpleegzorg. Dat betekent dat pleegouders niet alleen voor de vakantie beschikbaar zijn, maar ook bijvoorbeeld voor eaantal weekenden in het jaar. Fia: “Als mensen zich bij ons aanmelden wordt het gezin altijd gescreend en moet het voldoen aan de criteria. Dat proces kan ongeveer drie maanden duren. Als het om een specifiek kind gaat, wordt er soms een spoedscreening gedaan. Dan screenen we met voorrang als er ruimte is bij de screeners. De veiligheid van het kind staat voorop, dus we doen dit altijd zorgvuldig.”

WSGV heeft een bijzondere doelgroep, namelijk kinderen met een beperking of van ouders met een beperking. Meestal gaat het hierbij om een licht verstandelijke beperking (LVB). “Daarom is het belangrijk dat pleegouders niet alleen aan de standaardcriteria voldoen, maar ook affiniteit hebben met onze doelgroep.”

 

Vakantiepleegzorg uitbreiden naar gewone pleegzorg

Als vakantiepleegzorg zo goed bevalt dat pleegouders een pleegkind voor een lange periode willen opvangen, dan is dat mogelijk. Fia: “Er wordt altijd een pleegzorgwerker aan een gezin gekoppeld. Pleegouders kunnen bij de pleegzorgwerker aangeven dat ze een kind langdurig willen opvangen. De pleegzorgwerker bespreekt dit dan intern, waarbij de situatie wordt besproken met de gedragswetenschapper. Soms is er een aanvullende screening nodig. Crisispleegzorg vraagt bijvoorbeeld weer hele andere vaardigheden van pleegouders dan bestandspleegzorg of deeltijdpleegzorg.”

Soms zijn er twijfels vanuit de screening of bij aspirant pleegouders of pleegzorg wel goed past. Dan is deeltijdpleegzorg, zoals vakantiepleegzorg een mooie opstap. “Het is een vrijblijvender manier om pleegzorg te ervaren. Bij vakantiepleegzorg staat het doen van leuke dingen centraal. Bij weekendpleegzorg kun je niet alleen voor het kind, maar ook voor een biologisch gezin of voor een pleeggezin heel veel betekenen. Het ontlast een gezin en geeft het wat ruimte. Bovendien kan het kind ervaren hoe het is om in een normaal gezin mee te draaien. Voor biologische ouders kun je een soort vraagbaak zijn en hen zo ondersteunen. Met deeltijdpleegzorg ga je met het kind leuke dingen doen in de vakantie én kun je in de weekenden veel betekenen voor een gezin.”