Pleegouderschap is ook in deeltijd mogelijk. Dit kan in veel varianten, afhankelijk van wat een pleeggezin kan bieden. Door die flexibiliteit is het pleegouderschap voor meer mensen bereikbaar. Dat is belangrijk, want de vraag naar deeltijdpleegouders groeit. Guenievre Stiphout werkt bij de afdeling Instroom en Bemiddeling (I&B) van William Schrikker Gezinsvormen (WSGV). Deze afdeling verzorgt het contact met mensen die zich aanmelden als pleegouder en doorloopt met hen de eerste stappen naar het pleegouderschap. In dit artikel vertelt Guenievre wat deeltijdpleegzorg betekent voor pleegouders.

Af en toe een weekend tot meerdere dagen per week

Voorheen was deeltijdpleegzorg meestal bedoeld voor in de weekenden of vakanties. Bijvoorbeeld één keer in de twee weken een weekendje logeren of het bieden van opvang in de vakantie. Deeltijdpleegzorg wordt tegenwoordig steeds vaker aangevraagd, waardoor de invulling is veranderd. Guenievre: “Er wordt bijvoorbeeld steeds vaker gevraagd om ouders of het pleeggezin te ondersteunen. Deeltijdpleegzorg wordt dan ingezet om hen af en toe te ontlasten en zo even ademruimte te geven. Aanvragen voor deeltijdpleegzorg kunnen voor één of twee keer per maand een weekend zijn, maar ook meerdere dagen per week. Bij een aanvraag voor vier of vijf dagen adviseer ik voltijdpleegzorg. Dan kun je het namelijk beter omdraaien, zodat je voltijdpleegzorg voor het kind hebt, waarbij het kind af en toe een weekend teruggaat naar de ouders. Een ander voorbeeld is als een gezinshuis een keer per maand dicht gaat, waarbij een kind dan ergens ondergebracht moet worden. Dan kan ook deeltijdpleegzorg worden ingezet. De betekenis van het begrip deeltijdpleegzorg is met de tijd opgerekt naar alle mogelijke vormen waarbij een kind niet continu bij een pleeggezin verblijft. Pleegzorg is wel altijd per etmaal en dus niet voor een paar uur per dag. Dat heeft ook met financiële regels te maken.”

Deeltijdpleegzorg kan dus in allerlei vormen voorkomen. Het wordt meestal ingezet om de ouders, een pleeggezin of gezinshuis te kunnen ontlasten. “Het is ook een kans voor de kinderen om zich te ontwikkelen door bijvoorbeeld eens in een andere omgeving te komen en zo iets nieuws te leren. Meestal is deeltijdpleegzorg structureel en niet op oproep. Het is voor het kind fijn als het weet waar die aan toe is. Bijvoorbeeld dat het om de week bij het pleeggezin logeert. Zeker bij onze doelgroep is structuur heel belangrijk. Kinderen met een licht verstandelijke beperking of andere psychische aandoening hebben daar veel behoefte aan,” vertelt Guenievre.

Pleegouders bepalen zelf wat ze qua pleegzorg willen aanbieden

“De meeste mensen die zich voor deeltijdpleegzorg aanmelden staan aan het begin van hun wens om pleegouder te worden. Vaak willen ze beginnen met pleegzorg, maar weten ze nog niet precies wat ze kunnen aanbieden. Pleegouders kunnen altijd zelf aangeven wat ze willen qua pleegzorg. Sommige mensen weten bijvoorbeeld al gelijk dat ze vanwege hun baan willen beginnen met deeltijdpleegzorg. Zulke mensen blijven meestal bij ons, want die hebben goed nagedacht over welke impact het kan hebben op hun leven. Het is fijn als mensen een realistisch beeld hebben van wat ze aan pleegzorg kunnen bieden. Natuurlijk is het ook belangrijk dat ze affiniteit hebben met onze doelgroep. Als ik twijfel over voltijdpleegzorg bij mensen die bijvoorbeeld een rijk sociaal leven en een drukke baan hebben, adviseer ik ze om met deeltijd te beginnen. Het is namelijk veel minder intensief dan voltijd. Bovendien merken we dat er steeds meer aanvragen voor deeltijdpleegzorg komen. Dat heeft te maken met dat er steeds vaker in het eigen gezin van het kind wordt geprobeerd om dingen op te lossen. Hierbij is het kind meestal bij de ouders en af en toe bij pleegouders. Het is dus fijn om daar genoeg pleegouders voor te hebben.”

Een goede match kan veel tijd kosten

Een goede match is ontzettend belangrijk. We proberen altijd een pleeggezin te vinden in de omgeving van het kind. Guenievre: “Bij deeltijdpleegzorg willen we bijvoorbeeld voorkomen dat een kind elk weekend ver moet reizen om heen en weer gebracht te worden. We matchen daarom het kind zorgvuldig met de juiste pleegouders. Die matching leidt ertoe dat pleegouders soms lang op een kindje moeten wachten. Pleegzorg is altijd maatwerk, dus we kunnen nooit voorspellen hoe lang het duurt voordat je een kindje in huis krijgt. Dat kan voor onbegrip zorgen als we een oproep plaatsen op Facebook met dat we deeltijdpleegouders tekortkomen, terwijl zij nog wachten op een kindje. Dat komt dus bijvoorbeeld door die afstand of doordat mensen een kindje van 0 tot 4 jaar willen, terwijl we een plekje voor een achtjarige zoeken. Om goede matches te kunnen maken is het erg belangrijk dat we voldoende pleegouders hebben. Dus meld je aan en word pleegouder, want we hebben nooit genoeg pleegouders.”