Bijna alle pleegkinderen hebben in meer of mindere mate te maken met hechtingsproblematiek. Kinderen met een beperking lopen hier nog meer risico op. Voor pleegouders kan dat behoorlijk ingewikkeld zijn. Het is daarom belangrijk dat zij begrijpen waarom een kind zich zo anders gedraagt. En dat ze weten hoe je daar dan het beste mee om kan gaan. Vanuit WSGV kunnen we pleegouders daar, naast de pleegzorgbegeleiding, extra in ondersteunen vanuit onze expertise op het vlak van handicap en hechting. Dit is belangrijk omdat als ouders niet goed met de problematiek om kunnen gaan, het risico wordt vergroot op verstoorde relaties, nog meer gedragsproblemen en uiteindelijk het risico dat de plaatsing van het kind in het gezin niet slaagt. Dan zou het kind weer overgeplaatst moet worden, met alle gevolgen van dien.

Risico’s verminderen met VIB Gehechtheid en trainingen

Daarom maken we graag met pleegouders een goede start om het kind goed te laten ingroeien in hun gezin en specifieke opvoedvaardigheden vergroten. Dit sluit aan bij het rijksoverheidprogramma Kansrijke Start www.kansrijkestartnl.nl. Dit doen we door middel van Video Interactie Begeleiding (VIB). Daarnaast bieden we trainingen op het vlak van hechting aan pleegouders en professionals.

VIB Gehechtheid

Sinds 2021 maakt Video Interactie Begeleiding (VIB) onderdeel uit van de opvoedondersteuning van William Schrikker Gezinsvormen en kan dit ook worden ingekocht door externe organisaties en gemeenten. In de provincie Flevoland zet Vitree bijvoorbeeld bij alle nieuwe plaatsing samen met de WSGV een VIB-Gehechtheidsspecialist in om samen uitvoering te geven aan de ontwikkeling van een gezonde hechtingsrelatie bij nieuwe plaatsingen in die provincie.

Het VIB team van WSGV is dit jaar uitgebreid met 2 gecertificeerde VIB gehechtheidsspecialisten. De teller staat nu op 6 gecertificeerde specialisten en 5  specialisten in opleiding. Allen zijn daarnaast ook nog eens gecertificeerd Sherborne Samenspel begeleiders, of in opleiding. Sherborne samenspel is een specialisatie in de bewegingspedagogiek gericht op het versterken van het zelfvertrouwen en de relatie tussen ouder/opvoeder en kind. Het VIB-team van WSGV is aangesloten bij het kwaliteitsorgaan Associatie voor Interactie begeleiding en Thuisbehandeling (AIT). De AIT heeft aangegeven onder de indruk te zijn van de hoge kwaliteit die wij bieden.

Trainingen

Omdat hechting zo’n belangrijk thema is binnen de pleegzorg, de basis voor de ontwikkeling van kinderen, zijn er nu ook een trainingen ontwikkeld voor pleegouders en professionals. Elke pleegouder van WSGV kan zich inschrijven voor de training ‘Hechting in beeld’. Deze training wordt gegeven door 2 trainers waarvan minimaal 1 trainer ook VIB-Gehechtheid specialist is. Ook deze training kan extern worden ingekocht. Zowel voor pleegouders als professionals.  Meer informatie over deze training is te vinden op onze speciale website voor trainingen en opleidingen: kansrijkopvoeden.nl

Hoe waardevol VIB en Sherborne Samenspel kunnen zijn voor een pleeggezin leest u in het verhaal over pleegouder Priscilla en haar pleegdochtertje van 3, Lena. Lees hier het verhaal.