Video Interactie Begeleiding voor pleegouders

Video Interactie Begeleiding (VIB) ondersteunt en bevordert een goed contact tussen pleegouders en pleegkind. De traumatische achtergrond van het kind en een beperking kunnen beide van invloed zijn op zijn of haar gedrag en de hechting met de pleegouders. Door het maken van korte opnames van de alledaagse interactie binnen het gezin, wordt zichtbaar gemaakt wat er goed gaat en waar er verbetermogelijkheden liggen.. Pleegouders krijgen zo meer inzicht in de behoeften van het pleegkind en kunnen hier op inspelen. Dit bevordert een gezonde ontwikkeling van het kind.

VIB bestaat uit een intake gesprek, maximaal 5 opnames en nabespreking(en). Ook wordt er een rapport gemaakt waarin de krachten, aandachtspunten en effectiviteit van de communicatie in het gezin staat beschreven. Indien wenselijk kan na een half jaar een follow-up opname en review volgen.

Ook is er de mogelijkheid tot inzet van Sherborne Samenspel. Dit is een “doe”-methode, gericht op het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en het versterken van de hechting tussen het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s). Dit gebeurt middels gerichte bewegingsspelvormen die hun oorsprong vinden in de Sherborne bewegingspedagogiek.