Video Interactie Begeleiding ouder – kind

Het doel van Video Interactie Begeleiding (VIB) is dat de ouder goed leert afstemmen en aansluiten op de behoefte en de ontwikkeling van het kind, zodat het kind zich veilig voelt in het contact. Aan de hand van korte filmfragmenten van de ouder(s) en hun kind(eren) in alledaagse situaties, wordt er een interactieanalyse gemaakt. Hierbij wordt er gekeken naar wat er goed gaat in de communicatie, hoe dat verder kan worden uitgebreid en wat er nog kan worden verbeterd.

VIB bestaat uit een intake gesprek, maximaal 5 opnames en reviews. Ook wordt er een rapport gemaakt waarin de krachten, aandachtspunten en effectiviteit van de communicatie in het gezin staat beschreven. Indien wenselijk kan na een half jaar een follow-up opname en review volgen.

Naast feedback is er ruimte voor kennisoverdracht over hechting en de beperking.