De zorg voor een pleegkind kan best uitdagend zijn. Daarom besteden we bij William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) veel aandacht aan de begeleiding van pleegouders. Onze pleegzorgwerkers staan altijd klaar voor hen. Maar hoe ziet het werk van een pleegzorgwerker eruit en hoe ondersteunt hij of zij pleegouders? Pleegzorgwerker Saskia Sandell vertelt hoe zij dit doet.

Steun en toeverlaat van pleegouders

Saskia werkt al 15 jaar voor WSGV en heeft dus veel ervaring als pleegzorgwerker. Als pleegzorgwerker is zij direct vanaf de plaatsing betrokken bij de pleegouders. “Hoe vaak ik in het begin bij de pleegouders kom is afhankelijk van de soort pleegzorg. Bij pleegkinderen met een perspectief biedende plek, waarbij het bij de pleegouders blijft wonen tot minimaal het 18e jaar, kom ik ongeveer één keer in de zes weken langs. Maar in principe is een pleegzorgwerker altijd bereikbaar om vaker langs te gaan. We luisteren goed naar de wensen en behoeftes van pleegouders. Als zij behoefte hebben aan vaker contact, wat vooral in het begin prettig kan zijn, dan is dat altijd mogelijk. Pleegzorg is eigenlijk altijd maatwerk. Je bent echt de steun en toeverlaat van pleegouders. Sommige pleegouders bellen heel vaak, bijvoorbeeld om even hun verhaal te doen. Andere pleegouders zijn juist heel zelfstandig en hebben weinig begeleiding nodig. De afspraken over de begeleiding leggen we vast in het pleegouderbegeleidingsplan. Dit bespreken we jaarlijks met elkaar. Zo zorgen we ervoor dat de begeleiding goed aansluit bij de pleegouders,” vertelt Saskia.

Bij de start van de begeleiding zorgt de pleegzorgwerker ervoor dat er goede afspraken worden gemaakt. “Vooral over de bezoekregeling en de contacten met de ouders. Hier speelt de pleegzorgwerker een belangrijke rol in, in samenspraak met de pleegouders. De pleegouders kunnen hierbij aangeven wat hun mogelijkheden daarin zijn, wat de locatie van het bezoek is, de frequentie, de duur en wel of geen begeleiding erbij. Allemaal zaken waarbij ik als pleegzorgwerker meehelp en meedenk.”

Band opbouwen met het pleegkind

Het pleegkind staat natuurlijk centraal. Daarom gaat Saskia minimaal twee keer per jaar individueel in gesprek met het pleegkind. “Ik doe dan bijvoorbeeld een spelletje met het pleegkind. Uit zulke informele gesprekken haal ik vaak veel informatie. Een band opbouwen met een pleegkind is heel belangrijk, omdat je zo soms informatie ontvangt die je niet wist of misschien alleen vermoedde. Met die informatie kan ik het gesprek aangaan met pleegouders om eventuele problemen op te lossen. Daarom vind ik het erg belangrijk dat pleegouders zich openstellen. Soms is er een beetje angst bij pleegouders, dat als iets niet goed gaat binnen het gezin, het kind daar dan gelijk wordt weggehaald. Maar als we het weten, kunnen we juist met elkaar kijken of er extra hulp nodig is in het pleeggezin. Het is namelijk niet gek als pleegouders het soms even zwaar hebben, vanwege de problematiek die pleegkinderen vaak hebben. Wij zijn er om goed voor pleegouders te zorgen, om ze in bescherming te nemen en om extra hulp in te zetten als dat nodig is.”

Expertise over kinderen en ouders met een beperking

Bij WSGV zijn veel pleegkinderen uit gezinnen waarvan een of meer gezinsleden een beperking heeft. Dat vraagt wat van de pleegouders en de pleegzorgwerker. “We bieden zeer regelmatig trainingen aan voor onze pleegouders. Bijvoorbeeld over het zorgen voor getraumatiseerde kinderen of over het omgaan met ouders met een licht verstandelijke beperking. Als ik denk dat een pleegouder zo’n training zou kunnen gebruiken, dan zal ik dat altijd adviseren. Ze hebben ze er ook altijd echt wat aan.”

Onder de pleegzorgwerkers van WSGV is veel expertise over beperkingen. “Binnen mijn team hebben we veel kennis. Als ik iets niet weet over een beperking, dan weet ik zeker dat één van mijn 30 collega’s uit mijn team dat wel weet. We benutten dus elkaars expertise. Dat levert vaak hele waardevolle tips op, die ik vervolgens weer aan pleegouders kan geven. Bovendien houden we onze kennis up-to-date door trainingen te volgen. Met die kennis en onze ervaring kunnen we pleegouders optimaal ondersteunen.”

Wil je meer ervaringsverhalen lezen? Schrijf je dan in voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!