Onderzoek wijst uit dat een goede samenwerking tussen ouders en pleegouders ten goede komt van het kind. En de kans op een succesvolle plaatsing vergroot. Een zorgteamoverleg is een belangrijke tool die William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) inzet om de samenwerking tussen ouders en pleegouders zo optimaal mogelijk te krijgen.

Om een beeld te geven van hoe dit er in praktijk uitziet, vertelt pleegzorgwerker Karlijn over hoe zij de samenwerking tussen de pleegouders en ouders van Aysha en Aaden heeft begeleid. Die samenwerking begon heel moeizaam, met een vader die uit beeld was en strijd tussen de beide ouders. Toch heeft Karlijn een ontspannen en goede samenwerking tot stand weten te brengen. Hoe heeft ze dit voor elkaar gekregen?

Samenwerking

Op het moment dat Karlijn de kinderen ontmoet zijn zij twee en drie jaar oud. Hun gezin komt uit Somalië en woont al een paar jaar in Nederland. Nadat de hulp aan ouders in het vrijwillig kader onvoldoende van de grond kwam, werd er een uithuisplaatsing uitgesproken door de kinderrechter vanwege verwaarlozing van de kinderen. Ouders zijn gescheiden en vader heeft een licht verstandelijke beperking en was al driekwart jaar uit beeld. Moeder heeft psychische problemen omdat zij herbelevingen heeft van eigen trauma’s. Hierdoor kon zij er onvoldoende zijn voor haar kinderen.

Beide kinderen zijn na een korte crisisplaatsing in november 2021 geplaatst in een perspectiefbiedend pleeggezin van WSGV. Op dat moment was vader nog steeds niet in beeld en was er strijd tussen vader en moeder onderling. Zo wilde moeder bijvoorbeeld dat vader geen informatie kreeg. WSGV vindt een goede samenwerking met ouders echter ontzettend belangrijk, omdat dit de positieve ontwikkeling van een kind vergroot. Een moeizame of geen samenwerking tussen ouders en pleegouders of WSGV kan zorgen voor spanningen en leidt vaker tot een breakdown (einde pleeggezinplaatsing).

Rust en vertrouwen

Daarom zet WSGV zorgteamoverleggen in. Een zorgteamoverleg wordt op initiatief van de pleegzorgwerker ingezet. Hij of zij nodigt hiervoor ouders, pleegouders en de jeugdzorgwerker uit. Het doel van het zorgteamoverleg is om afspraken te maken tussen ouders en pleegouders, en ook om elkaar beter te leren kennen. Regelmatig evalueren de deelnemers de afspraken die zij samen maken, zodat er vlot kan worden bijgestuurd als dit nodig is. Daarbij wordt de nadruk gelegd op wat er goed gaat in de samenwerking en hoe het gaat met het pleegkind.

In deze casus was vader uit beeld, maar is hij door middel van het inzetten van een zorgteamoverleg met een frequentie van één keer per vier weken toch weer betrokken bij de zorg voor de kinderen. Tijdens de overleggen kon hij aan de hulpverlening en de pleegouders laten weten wat hij belangrijk vindt of waar hij zorgen over heeft. Het contact tussen de ouders onderling is hierdoor ook verbeterd. De zorgteamoverleggen hebben rust en vertrouwen gecreëerd. Vader is nu regelmatig in contact met het wijkteam en de pleegzorgwerker en, nog belangrijker, hij komt weer naar de begeleid bezoeken met zijn kinderen. Ook de samenwerking tussen pleegouders en ouders is nu ontspannen. Zelfs zo ontspannen dat de ouders van Aysha en Aaden de verjaardag van Aysha bij pleegouders thuis meevieren.

Karlijn: “Het organiseren van zorgteamoverleggen en het begeleiden van bezoeken kost me veel tijd, maar dat is het meer dan waard. Het resultaat is namelijk dat de samenwerking tussen alle betrokkenen nu goed is, wat enorm belangrijk is voor de pleegkinderen.

Om de privacy van het gezin te waarborgen zijn de namen in dit artikel gefingeerd.

Wil je meer ervaringsverhalen lezen? Schrijf je dan in voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!