Mijn kind woont in een pleeggezin

Het pleeggezin waar jouw kind woont kan uit je eigen netwerk zijn (oma, oma, tante, oom, goede vriend) of het kan zijn dat de WSGV een passend pleeggezin voor jouw kind heeft gezocht.

Wanneer er een goed pleeggezin gevonden is voor jouw kind dan vindt er een matching plaats. Als ouder heb je algemene zeggenschap en ben je ook betrokken bij de matching van je kind en het pleeggezin. Wellicht gaat je voorkeur uit naar een gezin met een bepaald cultuur of geloof. Dit kan je laten weten en wij proberen hier dan rekening mee te houden.

Er worden regelmatig zorgteamoverleggen georganiseerd. In deze overleggen kun je meepraten over het welzijn van je kind, over hoe het gaat in het pleeggezin en hoe je samen de opvoeding van je kind deelt.

Jij hebt ook recht om je kind te zien, maar je maakt hier wel vaste afspraken over met het pleeggezin. Misschien vindt het bezoek bij jou thuis plaats of ga jij langs bij het pleeggezin. Het kan ook zijn dat de rechter bepaalt hoe vaak jij je kind(eren) kan zien. Wat de afspraak ook is, iedereen moet zich aan die afspraken houden.

Minimaal twee keer per jaar maakt de pleegzorgwerker een afspraak met jouw kind om samen te bespreken hoe het met hem of haar gaat. Twee gesprekken is het minimale, maar natuurlijk kan je zoon of dochter altijd zelf om een gesprek vragen.

 

 

Zie ook

Jouw rechten

Als ouder heb je speciale rechten. Deze rechten zijn er om jou of je kind waarover je gezag hebt te beschermen.

Meer informatie

Jouw privacy

Hier leggen we uit waarom we je persoonsgegevens verwerken en wat we daarmee doen.

Meer informatie

Hulp als je niet tevreden bent

Ben je niet tevreden over de hulp? Lees hier welke stappen je kan nemen.

Meer informatie

Website Jeugdstem

Jeugdstem biedt gratis hulp en informatie aan kinderen, ouders en pleegouders die te maken hebben met de jeugdzorg.

Naar de website