Ik ben niet tevreden als ouder/kind

 1. Bespreek het probleem

  Praat erover met de betrokken medewerker. Zo’n gesprek wordt makkelijker als je het even voorbereidt.

 2. Niet tevreden? Gesprek met leidinggevende erbij

  Komen jullie er samen niet uit? Dan kan ons Cliëntbureau een gesprek voor je regelen met een leidinggevende erbij. Mail naar klachten@wsg.nu of bel ons algemene telefoonnummer en vraag naar het Cliëntbureau. Natuurlijk mag je zelf ook iemand meenemen. We vragen je dan ook om je klacht op te schrijven.

 3. Niet opgelost? Naar de klachtcommissie

  Helpen stap 1 en 2 je niet? Dan kun je een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtcommissie. Ons Cliëntbureau kan je daar alles over vertellen. Je kunt ook contact opnemen met iemand van www.jeugdstem.nl.

Hulp bij het indienen van een klacht

Als je het lastig vindt om een klachtbrief te schrijven of het klachtgesprek te voeren. Neem dan contact op met iemand van Jeugdstem via: www.jeugdstem.nl.

Bemiddelingsgesprek
Een klacht kunnen we samen het beste oplossen met een bemiddelingsgesprek. Dat gaat vaak sneller dan via de klachtencommissie. Je kunt een bemiddelingsgesprek schriftelijk aanvragen bij jouw pleegzorgwerker of zijn of haar leidinggevende. Tijdens dit gesprek bekijken we samen met jou, de medewerker en zijn leidinggevende hoe we jouw klacht kunnen oplossen.

De klachtencommissie
De onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit mensen die niet bij William Schrikker Gezinsvormen werken. Als er een klacht is ingediend, kan de Klachtencommissie schriftelijk op de klacht reageren. Het kan ook zijn dat er een hoorzitting wordt georganiseerd. Tijdens een hoorzitting kan je jouw klacht mondeling toelichten. WSGV mag hier op reageren. Je kunt iemand meenemen naar de hoorzitting voor ondersteuning.

Uitspraak
De klachtencommissie doet een uitspraak die wordt verstuurd naar de betrokkenen en naar de Raad van Bestuur van William Schrikker Gezinsvormen. De Raad van Bestuur reageert schriftelijk binnen vier weken na de uitspraak van de Klachtencommissie. In haar reactie geeft de Raad van Bestuur ook aan of er maatregelen worden genomen naar aanleiding van jouw klacht.

Veel gestelde vragen

 • Aan een bemiddelingsgesprek of behandeling van een klacht door de klachtencommissie zijn voor jou geen kosten verbonden. Wel kan je kosten maken voor bijvoorbeeld vervoer, porto of kopieën. Ook het inschakelen van juridische bijstand kan voor jou kosten met zich meebrengen.

 • Wie ontevreden is over de wijze waarop zijn of haar klacht is afgehandeld, kan contact opnemen met de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman kan een onderzoek instellen. De Nationale Ombudsman behandelt klachten over WSGV alleen als er sprake is van hulpverlening in een gedwongen kader. Dat wil zeggen dat de hulp van WSGV niet vrijwillig door jou of jouw ouders is ingeroepen maar door een (kinder)rechter is opgelegd.

Adres klachtencommissie

Je kunt een klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van de klachtencommissie.

Dit kan per e-mail naar: klachten@wsg.nu of per post naar:
Secretariaat Klachtencommissie
Postbus 12685
1100 AR Amsterdam

In de brief of e-mail moet je jouw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum vermelden. Ook vertel je waarover je klaagt, wat er gebeurde, wanneer het gebeurde en de naam van de persoon over wie je een klacht indient.

Handige documenten

Zie ook

Jouw rechten

Meer informatie

Jouw privacy

Meer informatie

Website Jeugdstem

Naar de website