Mijn kind woont in een gezinshuis

In een gezinshuis groeit je kind op in een gezinssituatie onder professionele en liefdevolle begeleiding van één of meerdere gezinshuisouders. Ten minste één gezinshuisouder heeft professionele ervaring in de (jeugd)zorg. Dit is hun werk en hier krijgen zij ook voor betaald.

Een gezinshuis is er voor kinderen en jongeren van 0-23 jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen en een stabiele gezinssituatie nodig hebben. Naast de hulp van een gezinshuisouder(s), is er ook een gedragswetenschapper betrokken die meekijkt en ondersteuning geeft waar dat nodig is.

Als ouder heb je algemene zeggenschap en ben je betrokken bij de matching van je kind en het gezinshuis. Wellicht gaat je voorkeur uit naar een gezin met een bepaalde cultuur of geloof. Dit kan je ons laten weten, we proberen hier dan rekening mee te houden.

Er worden regelmatig zorgteamoverleggen georganiseerd. In deze overleggen kan je meepraten over het welzijn van je kind, over hoe het gaat in het gezinshuis en kan je afspraken maken met de gezinshuisouder(s) over de opvoeding van je kind.

Je hebt ook recht om je kind te zien, maar je maakt hier wel vaste afspraken over met het gezinshuis. Misschien vindt het bezoek bij jou thuis plaats of ga jij langs bij het gezinshuis. Het kan ook zijn dat de rechter bepaalt hoe vaak jij je kind(eren) kan zien. Wat de afspraak ook is, iedereen moet zich aan die afspraken houden.

Minimaal drie keer per jaar maakt de gedragswetenschapper een afspraak met jouw kind om samen te bespreken hoe het met hem/haar gaat. Drie gesprekken is het minimale, maar natuurlijk kan je zoon of dochter altijd zelf om een gesprek vragen.

Zie ook

Jouw rechten

Als ouder heb je speciale rechten. Deze rechten zijn er om jou of je kind waarover je gezag hebt te beschermen.

Meer informatie

Jouw privacy

Hier leggen we uit waarom we je persoonsgegevens verwerken en wat we daarmee doen.

Meer informatie

Hulp als je niet tevreden bent

Ben je niet tevreden over de hulp? Lees hier welke stappen je kan nemen.

Meer informatie

Website Jeugdstem

Jeugdstem biedt gratis hulp en informatie aan kinderen, ouders en pleegouders die te maken hebben met de jeugdzorg.

Naar de website