De tarieven voor pleegzorg verschillen sterk per regio. Niet alleen zorgt dat voor veel administratieve lasten en kosten bij aanbestedingen, het betekent ook dat de tarieven niet altijd kostendekkend zijn. De Handreiking Tarifering en Inkoop Pleegzorg is bedoeld om dit te veranderen. Met als doel minder rompslomp en eerlijke tarieven voor pleegzorgaanbieders. Niels Giesen, accountmanager bij William Schrikker Gezinsvormen (WSGV), vertelt waarom elke regio de handreiking zou moeten overnemen. 

Wirwar aan tarieven voor pleegzorg 

Pleegzorg is in essentie hetzelfde in heel Nederland. Toch lopen de tarieven sterk uiteen. “Er zijn 42 jeugdzorgregio’s, maar binnen sommige regio’s komen gemeenten niet tot overeenstemming. Daarom zijn er wel 60 contracten voor pleegzorg met elk hun eigen tarieven. Elk contract wordt apart aanbesteed waarbij de tarieven worden bepaald met kostprijsonderzoeken. Ondanks dat dezelfde parameters worden gebruikt, vallen de tarieven in elke regio anders uit. Dat heeft onder andere te maken met verschillen tussen kostprijsbureaus. Dat is dus heel ondoorzichtig. Als je kijkt naar het beste en slechtste tarief wat we krijgen voor pleegzorg, zit daar wel 20% verschil in. Dat is gigantisch. Als stichting hebben we geen winstoogmerk, maar we willen wel fatsoenlijk kunnen blijven draaien. Onze marge ligt tussen 0% en 2%. Doordat wij als landelijke aanbieder kijken naar de gemiddelde kostprijs in het hele land, betekent dit dat de goed betalende regio feitelijk de slecht betalende regio financiert. Dat is een onwenselijke situatie. De handreiking biedt hier een oplossing voor, omdat de daarin voorgestelde tarieven kostendekkend zijn,” vertelt Niels. 

De huidige situatie zorgt dus voor dure aanbestedingen vanwege de kostprijsonderzoeken, grote verschillen in tarieven en hoge administratieve lasten. Dat kan en moet anders. Dat is precies waarom de handreiking is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP). Niels: “Met de handreiking wordt een zwaarwegend advies gegeven aan alle regio’s voor uniformiteit in de tarifering. Zo hoeven we niet voor elke aanbesteding opnieuw de kostprijs te bepalen. Als iedereen in Nederland de handreiking gaat volgen, scheelt dat gigantisch in de administratieve lasten.” 

Niels Giesen

Hogere tarieven zorgen uiteindelijk voor lagere kosten 

Vooral voor deeltijdpleegzorg betekent de handreiking een verandering, omdat het tarief daarvoor bijna dubbel zo hoog wordt. Toch leidt dit tot lagere zorgkosten. Hoe zit dat? Niels legt het uit: “Voorheen werd pleegzorg meestal als voltijdplaatsing ingezet. De deeltijdvariant, waarbij het kind meestal een weekend per twee weken elders verblijft ter ontlasting van ouders of voltijdpleegouders, werd maar in 2% tot 3% van de gevallen toegepast. Daarom werd voor deeltijdpleegzorg hetzelfde tarief als voor voltijdpleegzorg gebruikt. Hierdoor is deeltijdpleegzorg voor grote pleegzorgaanbieders feitelijk verliesgevend, omdat kosten voor screening, matching en werving gelijk zijn, maar over veel minder dagen kunnen worden uitgesmeerd.” 

Inmiddels wordt deeltijdpleegzorg steeds meer ingezet. “Door de afbouw van de zwaardere vorm van jeugdzorg naar ‘zo thuis mogelijk’, hebben pleegzorgaanbieders meer instroom van kinderen die veel zorg nodig hebben. Hierdoor lukt het voltijdpleegzorgouders niet altijd meer om de hele week pleegzorg te kunnen bieden. Deeltijdpleegzorg is een mooie manier om deze gezinnen te ontlasten, waarmee een breakdown én het moeten opschalen naar duurdere zorg kan worden voorkomen. Dit wordt heel goed uitgelegd in de handreiking. Bovendien wordt deeltijdpleegzorg steeds vaker ingezet om (dure) residentiële plaatsingen af te bouwen. Dit zijn hele mooie voorbeelden waarbij deeltijdpleegzorg veel toegevoegde waarde biedt. Door het kostendekkende tarief van de handreiking kan deze zorg beter worden geprofileerd én aangeboden door pleegzorgaanbieders.” 

Handreiking is een win-win voor alle partijen 

Het stimuleren van deeltijdpleegzorg is het belangrijkste aspect van de handreiking. Hierin wordt goed onderbouwd waarom het een ander, kostendekkend tarief moet krijgen. “Wij als WSGV scharen ons achter de handreiking. Als elke regio dit overneemt, hebben wij geen discussie meer over tarieven en kunnen we ons gaan focussen op de inhoud.” 

Inmiddels heeft de handreiking bij diverse regio’s weerklank gevonden. “We zijn positief verrast dat inmiddels bijna 18 regio’s hebben gezegd dat ze zich gaan conformeren aan de handreiking. Zelfs als het gaat om lopende contracten, waar we erg blij mee zijn. Deze regio’s geven aan dat ze het een logisch en goed onderbouwd verhaal vinden.” 

Het zou ontzettend waardevol zijn als alle regio’s zich conformeren aan de handreiking. Niels zet zich daar sterk voor in. “Mijn oproep aan de regio’s is om goed naar de handreiking te kijken, maar om er geen wijzigingen in te maken. Dan hebben we namelijk weer geen uniformiteit. Neem de handreiking over, want daar is goed over nagedacht. Ik kan me voorstellen dat het hogere tarief voor deeltijdpleegzorg uitleg behoeft. Regio’s die hier meer over willen weten, kunnen daarvoor gerust contact met mij opnemen. Ik ben er namelijk echt van overtuigd dat de handreiking een win-win is voor iedereen.”