Gezinshuizen bieden een veilige en stabiele omgeving voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Die stabiele basis is ook belangrijk nadat jongeren 18 jaar zijn geworden. Gezinshuis Het Kwetternest biedt daarom een thuis voor zes jongvolwassenen. Anna Boersma is gezinshuisouder bij Het Kwetternest en vertelt waarom het gezinshuis zo belangrijk is voor deze jongeren. 

Gezinshuis Het Kwetternest is een gezinshuis voor langdurige plaatsingen. Er wonen zes jongeren in de leeftijd van 20 tot 26 jaar. Sommigen van hen wonen er al bijna 18 jaar. “Deze jongeren hebben een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek. Ze wonen hier in een stabiele omgeving. We zien dat dat voor deze jongeren, toen ze nog klein waren, een positief effect heeft gehad op de ontwikkeling. Doordat ze allemaal hier op jonge leeftijd zijn gekomen, zijn ze ook met elkaar als broers en zussen opgegroeid. Het is eigenlijk net als een groot gezin. Ze voelen zich hier thuis en dat is belangrijk,” vertelt Anna. 

Het Kwetternest

Lange wachtlijsten voor passende volwassenzorg 

Het Kwetternest richt zich op jongeren van 18+, maar dat is niet een bewuste keuze geweest. “We hebben gemerkt dat de wachtlijsten voor passende vervolgplekken heel lang zijn. Voor deze jongeren vinden we het belangrijk dat als ze uit een stabiele omgeving komen, ze ergens komen waar ze weer voor langere tijd binnen de volwassenzorg op hun plek zitten. De meeste van onze jongeren komen in aanmerking voor 24-uurs groepswonen, maar daar zijn heel weinig passende plekken voor. Het is voor deze jongeren belangrijk dat de doelgroep aansluit qua leeftijd en dat er echt iemand 24 uur per dag aanwezig is. Die nabijheid is voor hun heel erg belangrijk. Daarom vinden we het prettig dat ze hier nu nog steeds kunnen wonen, totdat er een passende plek voor hen is waar ze door kunnen stromen. Toevallig gaat er per 1 maart een jongere verhuizen, maar die heeft wel zes jaar op een wachtlijst gestaan. Voor de rest is er nog geen duidelijk perspectief.” 

Een passende plek en ruimte om daarop voor te bereiden is voor deze kwetsbare jongeren van groot belang. “De kans is heel groot dat er anders meer problematiek ontstaat. Dat hun ontwikkeling stagneert of zelfs achteruit gaat, omdat ze dan niet krijgen wat ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Ik denk dat het sowieso goed is om jongeren de mogelijkheid te geven om na hun 18e hier te blijven wonen. Op die leeftijd zijn er namelijk al veel veranderingen voor ze. Ze gaan dan van school af en door naar de dagbesteding of naar beschut werk. Bij deze jongeren heeft 18 jaar worden een hele andere lading dan bij iemand zonder verstandelijke beperking. Dan is het fijn als ze tijdens zo’n periode in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven waar ze zich veilig en thuis voelen, zodat ze er langzaam naartoe kunnen groeien. Bovendien geeft het ook ruimte om jongeren goed voor te bereiden op een nieuwe plek als er zicht komt op doorstroom. Deze jongeren kunnen niet terugvallen op hun ouders als ze dit huis verlaten. Daarom is het belangrijk dat ze rustig naar de volgende stap kunnen werken, zodat ze niet in een gat vallen,” vertelt Anna. 

 

Anna Boersma

Het bieden van een stabiele basis is niet zonder uitdagingen 

Bij het gezinshuis wordt er alles aan gedaan om de jongeren een stabiele basis te geven. Dat brengt wel eens uitdagingen met zich mee. “Bij de dagbesteding krijgen de jongeren hele andere prikkels. Dat heeft invloed op hun gedrag. We zijn daar niet bij, dus dan is het voor ons even zoeken waar die verandering vandaan komt. Met de dagbestedingen hebben we korte lijntjes, zodat we direct contact hebben als er iets is. Dat is heel prettig. Toch is het een keer niet gelukt met een jongere bij een dagbesteding. Ondanks dat we duidelijke afspraken en kaders hadden met de dagbesteding, bleek uiteindelijk dat de groep voor hem te groot was met teveel wisseling in de begeleiding. Toen zijn we met elkaar op zoek gegaan naar een andere plek voor hem. We zien dat hij daar veel beter op zijn plek zit. Hij komt veel vrolijker thuis en heeft ook veel meer zin om naar het werk toe te gaan. Dat laat goed zien waarom een passende plek en stabiliteit zo belangrijk zijn voor deze jongeren.”