HouVast is opvoedondersteuning voor ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Dit helpt hen om hun kinderen veilig en ‘goed genoeg’ kunnen grootbrengen. Wat HouVast echt kan betekenen, weten onze cliënten het best. Carla heeft HouVast ondersteuning gehad. Zij vertelt wat het haar heeft opgebracht. Gedragswetenschapper Natasja Wiersema vertelt vanuit haar ervaring over wat HouVast is en hoe het werkt.

HouVast wordt ingezet als er twijfels zijn of de thuissituatie voor het kind veilig genoeg is. “Meestal constateert een jeugdzorgwerker dat. Die weet dan niet zeker of het kind thuis kan blijven wonen als het zo doorgaat. Als we echt bang zijn dat het kind niet veilig genoeg is, komt de HouVastwerker heel intensief langs. Bijvoorbeeld meerdere keren per week. Als er niet direct zorgen om de veiligheid zijn, maar er zijn wel doelen om aan te werken is het minder intensief. Dat noemen we de waakvlamfunctie,” vertelt Natasja.

Focus op wat wél lukt

Carla heeft twee kinderen. Toen de jeugdzorgwerker de ondertoezichtstelling (OTS) voor haar jongste zoon vroegtijdig wilde beëindigen, wilde Carla toch graag wat ondersteuning houden. “Ik was heel blij met het compliment dat de OTS kon worden beëindigd. Maar ik wilde door blijven gaan met wat ik geleerd had en mezelf verder ontwikkelen, zodat de situatie stabiel zou blijven.  Wat mij het meest opviel aan die periode is dat we alles opschreven. Hierdoor was het heel duidelijk wat wel goed ging en waarvoor nog aandacht nodig was. Ik kon daar altijd heel open over praten, geen enkele vraag was te gek. Ik ben best proactief als ouder en daarom wil ik reageren wanneer situaties zich voordoen. De HouVastwerker heb ik gevraagd om met me mee te denken en aan te geven wat ik het beste kon doen. Ze wist dat ik zelf veel kon doen en daardoor nam ze het ook niet helemaal van me over. We hadden een goede balans gevonden tussen zelf de regie houden en ondersteuning krijgen,” vertelt Carla.

Carla

Natasja: “Dat is ook de kracht van HouVast, dat ouders het zelf blijven doen. Wat ik het mooie vind aan HouVast en waarom waar ik er ook zo graag mee werk, is dat een HouVastwerker altijd als eerste kijkt naar wat er wel goed gaat. Bij HouVast hanteren we een groeimindset, waarbij we écht geloven dat iedereen kan veranderen en kan leren. Met die houding gaan we het traject in. Die positieve insteek maakt veel verschil voor het resultaat. En de tweede kracht van HouVast is om door te vragen waardoor het (soms) wél lukt om iets te doen. Bijvoorbeeld, je kind is vaak te laat op school maar op donderdagen niet. Wat is er dan anders? We stellen dan veel vragen om duidelijk te krijgen wat maakt dat het op die dag wel lukt. We geloven binnen HouVast dat daar de kern van het succes zit. Als je weet wat maakt dat het lukt, kun je dat op andere dagen proberen ook te doen.”

Ontwikkelen vanuit eigen kracht

Carla beaamt dit vanuit haar eigen ervaring: “Door de balans waarbij je ook zelf veel doet, word je meer in je eigen kracht gezet. Je ontdekt dan wat wel goed gaat. Ik vind dat altijd bij ouders benadrukt moet worden: wat is er precies gebeurd, hoe kan het anders en wat heb jij nodig? Dat zet je aan het denken. Ik heb een LVB, waardoor ik een langzaam leervermogen heb. Maar alles wat ik geleerd heb, dus ook alle hulp die ik gekregen heb, weet ik allemaal nog steeds. Het is fijn dat HouVast daarbij aansluit en niet richt op het stempel van LVB. Bij een ouder zonder beperking, zou het ook moeizamer kunnen gaan.”

Ook al heeft Carla maar korte tijd HouVast ondersteuning gehad, het heeft haar goed geholpen. “Ik ben hartstikke blij dat we dit traject hebben doorgelopen. Het heeft mijn gezin echt geholpen. Dit onderwerp heeft me altijd al geboeid. Daarom heb ik met Marcia Lever, zij is één van de ontwikkelaars van HouVast, een gastcollege gegeven aan toekomstige orthopedagogen aan de Universiteit van Amsterdam. Ik vertelde dat ik LVB vooral zie als langzaam lerend. Je moet altijd een stapje extra zetten voor ouders met meervoudige problematiek. Ik vond het fantastisch dat de studenten zo geboeid zaten te luisteren. Iemand vroeg me: wat denk je dat ouders die langzaam lerend zijn nodig hebben? Toen dacht ik: daar is het binnen gekomen. Die persoon snapt wat ik wil overbrengen bij de professional.”

Bekijk de flyer voor meer informatie over HouVast.