Houvast

HouVast biedt vrijwillige, maar geen vrijblijvende, opvoedondersteuning aan ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Door de opvoedvaardigheden van ouders te verbeteren kunnen kinderen veilig en verantwoord thuis opgroeien.

HouVast begint met de intensieve variant, waarin we minimaal één keer per week bij het gezin komen. Daarna kan verlenging aangevraagd worden of schakelen we over naar de waakvlam variant. Dan komen we minder vaak bij het gezin langs.

Hoofddoel

  • De ouders zijn in staat om, met steun van het netwerk, hun kinderen veilig en ‘goed genoeg’ groot te brengen. ‘Goed genoeg’ opvoeden is het hoofddoel van HouVast, en dit hoofddoel wordt specifielk voor elk gezin geconcretiseerd en ingevuld.
  • Breakdown bij een netwerkplaatsing  voorkomen.
  • Terugplaatsing in eigen gezin laten slagen.