WSGV zet perspectiefonderzoek in om te onderzoeken of ouders hun problemen zodanig verminderd hebben dat zij weer zelf voor hun eigen kinderen kunnen zorgen. Het onderzoek biedt inzicht of hun belastbaarheid en draagkracht goed genoeg zijn en wordt in een termijn van drie maanden doorlopen.

Perspectiefonderzoek binnen een ouder kind huis

De ouders die worden aangemeld voor een perspectiefonderzoek hebben kinderen die wonen in pleeggezinnen of gezinshuizen. In het gezin is sprake van ernstige opgroei- en opvoedproblematiek en de ouders van de cliënten van WSGV hebben meestal ook een verstandelijke beperking. Nu komt het soms ook voor dat er een perspectiefonderzoek wordt ingezet bij een gezin in een ouder kind huis (OKH). Dit gebeurt in de laatste fase van het wonen in het ouder kind huis. In deze situaties is vaak het belangrijkste voordeel dat er inzicht komt in welke aandachtspunten er zijn voor de ouder wanneer hij of zijn weer zelfstandig gaat wonen met het kind.

Marieke is al ruim 10 jaar perspectiefonderzoeker binnen WSGV. Zij heeft al veel verschillende perspectiefonderzoeken gedaan, maar een onderzoek binnen een ouder kind huis is relatief nieuw. Marieke vertelt er het volgende over: “De moeder, Irma*, heeft vier kinderen; twee dochters en twee zoons. De kinderen zijn in een pleeggezin en een gezinshuis geplaatst. Irma heeft een verslaving en een partner die ook verslaafd is. Gelukkig kiest Irma voor zichzelf en de kinderen en pakt haar verslaving aan. Ook verbreekt ze haar relatie met haar partner en laat zich een jaar opnemen in een kliniek om van haar verslaving af te komen. En dit lukt haar!”

Marieke

Na het afkicken komt Irma te wonen in het ouder kind huis samen met haar jongste zoontje en dochtertje. Haar andere twee kinderen gaan samen wonen in een gezinshuis. In het ouder kind huis wordt er een perspectief onderzoek ingezet en Marieke gaat aan de slag met het onderzoek.

Aandachtspunten

Marieke: “Ik zag een moeder die liefdevol is naar haar kinderen, die haar huishouden op orde heeft, die goed samenwerkt met de begeleiding in het ouder kind huis en met de betrokken externe behandelaar. Ze kookt gezonde maaltijden en biedt een dagstructuur aan de kinderen. Het perspectiefonderzoek wordt ingezet om te kijken op welke punten moeder nog hulp nodig heeft.”

In het onderzoek kwam naar voren dat moeder nog moeite heeft met opvoeden. Dit komt doordat Irma zich schuldig voelt over haar verleden naar haar kinderen toe. Hierdoor vindt ze het lastig om nee te zeggen tegen haar kinderen. Ook vindt ze het lastig eigen tijd vrij te maken.

Het perspectiefonderzoek had als resultaat een positief advies met daarbij een aantal aandachtspunten. Het advies is dan ook dat Irma na de stap naar zelfstandig wonen met de kinderen nog ambulante begeleiding vanuit het ouder kind huis krijgt. Dit is mede mogelijk doordat moeder hulpverlening accepteert en hier aan meewerkt. Zodat de situatie goed genoeg is voor de kinderen om weer thuis te kunnen wonen.

*De namen in dit stuk zijn veranderd i.v.m. privacy van de kinderen en moeder.