De kracht zit hem met name in de samenwerking van de franchiseconstructie. WSGV werkt bij 92% van de gezinshuizen samen met Gezinshuis.com in deze constructie. Gezinshuis.com screent potentiële gezinshuisouders en zorgt ervoor dat ze voldoen aan alle kwaliteitscriteria voordat ze kunnen starten. WSGV is verantwoordelijk voor de zorginhoud. 

Linda Ramaker is al ruim vier jaar werkzaam bij franchisegever Gezinshuis.com en is verantwoordelijk voor de vijf noordelijke provincies, Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. Cindy Ruijten is Clustermanager gezinshuis van William Schrikker Gezinsvormen.  

Cindy: “We werken met elkaar samen binnen een franchiseformule. Dat is een juridische vorm van intensief met elkaar samenwerken, waarbij WSGV betrokken is als zorgaanbieder, gezinshuis.com de franchisegever en het gezinshuis de franchisenemer. Gezinshuis.com screent vooral gezinshuizen voor WSGV om te beoordelen of ze potentiële geschikte gezinshuisouders zijn. Voordat ze kunnen starten, moeten de gezinshuisouders een startkwalificatie behaald hebben. Daarna hebben ze een jaar de tijd om hun keurmerk certificaat te behalen. De gezinshuizen moeten voldoen aan de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Jaarlijks krijgen ze een interne en externe audit om de kwaliteit te toetsen”. 

Linda Ramaker

Screening van potentiële gezinshuisouders 

Linda: “Op het moment dat het gezinshuis zich bij ons aanmeldt hebben ze vooraf vaak al een informatieavond bij ons bijgewoond.  Het selectietraject start bij ons met een cv van beide ouders en een kort gesprek. We ontvangen een gezamenlijke motivatiebrief met een motivatie om dit werk te gaan doen, dan plannen we een eerste selectiegesprek. Dit doe ik als regiomanager. Ik kom bij de mensen thuis, dan hebben we gelijk een goed beeld. 

In het selectiegesprek gaan we heel erg in op; wie ben jij? Wat breng je mee? Welke opvoeding heb je gehad? Welke trauma’s heb je mogelijk zelf nog? Want vaak zijn het mensen die zelf al vanuit ervaringsdeskundigheid zoiets willen gaan doen of vanuit pleegzorg. Wij maken hiervan een verslag voor onszelf en als we tevreden zijn plannen we een tweede gesprek. We vragen veel informatie van hen op zoals diploma’s, een VOG, een BKR-toetsing, een internetscan wordt uitgevoerd, referenten worden bevraagd op competenties en samenwerkingservaringen.  Daarnaast moeten ze een assessment afleggen waarin hun aard en aanleg getoetst wordt. In het portfolio leggen ze vast voor welke doelgroep hun gezinshuis haar deuren openzet en vanuit welke visie zij wensen te werken. Ze moeten een ondernemingsplan aanleveren waarin ze goed hebben nagedacht over het hele ondernemerschap. Alles moet heel erg goed vastgelegd zijn, het portfolio kloppend en wij moeten overtuigd zijn voordat we ze voorstellen bij een zorgaanbieder naar keuze. Vanuit het matchinggesprek wordt er heel erg gekeken naar de juiste samenwerking. Als dat in orde is, wordt er een overeenkomst opgesteld en dan start de procedure eigenlijk intern vanuit de zorgaanbieder”. 

Samenwerking en afstemming tussen WSGV en Gezinshuis.com 

Cindy: “We kijken in een startgesprek met potentiële aspirant gezinshuisouders niet zozeer meer of het geschikte gezinshuisouders zijn, omdat WSGV de screening heeft uitbesteed aan Gezinshuis.com. Wel onderzoeken we of er een match is tussen een gezinshuis en WSGV. Past het bij onze manier van werken? Hebben ze kennis en affiniteit met de doelgroep? Wat voor ondersteuningsvragen en behoeften hebben ze? Kunnen we dat ook bieden? Het moet natuurlijk ook een match zijn. Je moet je ergens prettig voelen en de samenwerking moet goed voelen. We moeten met elkaar kunnen samenwerken, ook al zijn het zelfstandige ondernemers. We gaan een samenwerking in de driehoek aan, waarbij de kwaliteit geborgd is (Gezinshuis.com) en een de zorginhoud (WSGV)”. 

Netwerken en samenwerken voor kwalitatieve zorg 

Cindy en Linda overleggen regelmatig om elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt binnen de gezinshuizen. Ze versterken elkaar door hun expertise te gebruiken. Cindy: “Uiteindelijk ben je ook elkaars oren en ogen. Het is belangrijk dat de gezinshuizen zich gesteund en ondersteund voelen, maar ook dingen tijdig gesignaleerd en besproken worden”. Linda: “We hebben hele korte lijnen en daarin versterken we elkaar hartstikke goed. En is dat ook de kracht van de driehoek. Het vier-ogen principe toepassen op diverse punten van de kwaliteit binnen de gezinshuizen en de vitaliteit”. 

WSGV zit ook in de franchiseraad van Gezinshuis.com, waar input wordt opgehaald over wat er landelijk in de jeugdzorg speelt. De kracht van de samenwerking zit hem ook in het netwerken en samenwerken met elkaar. Samen zorgen ze ervoor dat de kwaliteit van zorg binnen de gezinshuizen gewaarborgd blijft. 

Cindy Ruijten