Houvast voor netwerkpleegouders

HouVast kan ingezet worden bij netwerkpleegouders. HouVast biedt vrijwillige, maar geen vrijblijvende, opvoedondersteuning aan pleegouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Door de opvoedvaardigheden van pleegouders te verbeteren, kunnen kinderen daar veilig en verantwoord opgroeien.

HouVast begint met de intensieve variant, waarin we minimaal één keer per week bij het gezin komen. Daarna kan verlenging aangevraagd worden of schakelen we over naar de waakvlam variant. Dan komen we minder vaak bij het gezin langs.

Hoofddoel

  • De pleegouders zijn in staat om, met steun van het netwerk, hun kinderen veilig en ‘goed genoeg’ groot te brengen. ‘Goed genoeg’ opvoeden is het hoofddoel van HouVast, en dit hoofddoel wordt specifiek voor elk gezin geconcretiseerd en ingevuld.
  • Om breakdown bij een netwerkplaatsing te voorkomen.
  • Om terugplaatsing in eigen gezin te laten slagen.