Begeleid bezoek

Ieder kind heeft recht op verbondenheid met zijn of haar ouders Bij een uithuisplaatsing is het is belangrijk om te zoeken naar contactmogelijkheden tussen kind en ouders. Ook voor de ouders is het contact met het kind belangrijk en om zijn of haar ontwikkeling te volgen. Ouders blijven altijd ouders.

Wanneer bij een uithuisplaatsing een veilig en goed contact tussen ouder en kind niet vanzelfsprekend is, wordt in het belang van het kind begeleide bezoeken ingezet. Het doel van de bezoekbegeleiding is zorgen dat ouder en kind samen een prettig, veilig en onbelast contact met elkaar hebben. Om dit te bevorderen maken wijgebruik van een oplossingsgerichte methodiek.

Hoe werkt begeleid bezoek?

Na aanmelding volgt een startgesprek met alle betrokkenen waarin er een plan voor de bezoekregeling wordt gemaakt. De ambulante werker zorgt voor een voor- en nabespreking van de bezoeken met de ouders en mogelijk voor (tussen) evaluaties met de betrokkenen. Na het einde van het traject volgt er een eindgesprek. De aanmelder ontvangt een eindrapport waarin het verloop van het traject is beschreven met een conclusie en eventueel advies.

Wanneer het kind bij een pleeggezin van WSGV woont en het gezin wordt begeleid door een pleegzorgwerker van WSGV, kan er in overleg met de betreffende pleegzorgwerker een aanmelding worden gedaan. Ook wanneer een kind niet bij een gezin van WSGV woont kan er begeleid bezoek bij ons worden aangevraagd.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze afdeling Instroom & Bemiddeling op:

Telefoon: 088 – 526 00 00

E-mail : gezinsvormen@wsgv.nl

 

Lees hier hoe onze collega’s Hilly en Jacoline begeleid bezoek vormgeven.