Ik ben niet tevreden als pleegouder

De medewerkers van William Schrikker Gezinsvormen proberen iedereen zo goed mogelijk te begeleiden. Allereerst kan je natuurlijk altijd terecht bij de vertrouwenspersoon. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Dit proberen we eerst op te lossen met een bemiddelingsgesprek. Als je hierna nog steeds ontevreden bent, kun je een klacht indienen bij onze onafhankelijke klachtencommissie.

De klachtencommissie
De onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit mensen die niet bij William Schrikker Gezinsvormen werken. Als er een klacht is ingediend, kan de Klachtencommissie schriftelijk op de klacht reageren. Het kan ook zijn dat er een hoorzitting wordt georganiseerd. Tijdens een hoorzitting kan je je klacht mondeling toelichten. WSGV mag hier op reageren. Je kan iemand meenemen naar de hoorzitting voor ondersteuning.

Kost het indienen van een klacht geld?
Aan een bemiddelingsgesprek of behandeling van een klacht door de klachtencommissie zijn voor jou geen kosten verbonden. Wel kan je kosten maken voor bijvoorbeeld vervoer, porto of kopie├źn. Ook het inschakelen van juridische bijstand kan voor u kosten met zich meebrengen.

Zie onderstaande stappen om een klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtcommissie.

  1. Bemiddelingsgesprek

    Een klacht kunnen we samen het beste oplossen met een bemiddelingsgesprek. Dat gaat vaak sneller dan via de klachtencommissie. Je kunt een bemiddelingsgesprek schriftelijk aanvragen bij je pleegzorgwerker of zijn of haar leidinggevende. Tijdens dit gesprek bekijken we samen met jou, de medewerker en zijn/haar leidinggevende hoe we je klacht kunnen oplossen.

  2. Hulp bij het indienen van een klacht

    Als je het lastig vindt om een klachtbrief te schrijven of het klachtgesprek te voeren, kan je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Maud Verhoofstad kan dan samen met jou een brief schrijven. Zij kan ook meegaan naar een bemiddelingsgesprek of een hoorzitting. Meer over onze vertrouwenspersoon is te vinden in deze flyer.

  3. Uitspraak

    De klachtencommissie doet een uitspraak die wordt verstuurd naar de betrokkenen en naar de Raad van Bestuur van William Schrikker Gezinsvorm. De Raad van Bestuur reageert schriftelijk binnen vier weken na de uitspraak van de Klachtencommissie. In zijn reactie aan jou geeft de Raad van Bestuur ook aan of er maatregelen worden genomen naar aanleiding van je klacht.

Adres klachtencommissie

Je kan een klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van de klachtencommissie. Dit kan per e-mail naar: klachten@wsg.nu of per post naar:

Secretariaat Klachtencommissie
Postbus 12685
1100 AR Amsterdam.

In de brief of e-mail moet je je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum vermelden. Ook vertel je waarover je klaagt, wat er gebeurde, wanneer het gebeurde en de naam van de persoon over wie je een klacht indient.