Ik woon in een gezinshuis

Een gezinshuis is er voor kinderen en jongeren van 0-23 jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen en een stabiele gezinssituatie nodig hebben. In een gezinshuis groei je op in een gezinssituatie onder professionele en liefdevolle begeleiding van één of meerdere gezinshuisouders. Ten minste één gezinshuisouder heeft professionele ervaring in de (jeugd)zorg.

Naast je gezinshuisouder(s) krijg je ook hulp van een gedragswetenschapper. Jouw gedragswetenschapper is er echt voor jou. Voel je dan ook vrij om met ze te praten als het goed gaat, maar ook zeker als het niet zo goed gaat kan je bij ze terecht. Minimaal drie keer per jaar maakt de gedragswetenschapper een afspraak met jou om samen te bespreken hoe het met je gaat. Drie gesprekken is het minimale, maar natuurlijk kan je altijd zelf om een (extra) gesprek vragen.

Veelgestelde vragen

  • Je hebt het recht om contact met je ouders te onderhouden, maar je maakt hier wel vaste afspraken over met je ouders, gezinshuisouder(s) en gedragswetenschapper. Misschien ga je naar je ouders of komen je ouders naar jou in je gezinshuis. Het kan ook zijn dat de rechter bepaalt hoe vaak jij je ouders kan zien. Wat de afspraak ook is, iedereen moet zich aan die afspraken houden.

  • Bespreek dit met je gedragswetenschapper, zij kan hierover in gesprek gaan met de gezinshuisouder(s). Dan kunnen ze samen kijken wat er gedaan kan worden om het jou naar je zin te maken. Als het echt niet goed gaat tussen jou en je gezinshuisouder(s), dan kan het zijn dat er een ander gezinshuis wordt gezocht.

Voel je je echt niet veilig en durf je het aan niemand in je omgeving te vertellen? Dan zijn er verschillende organisaties waarmee je kan bellen of chatten.

Zie ook

Jouw rechten

Je hebt speciale rechten. Deze rechten zijn er om jou te beschermen.

Meer informatie

Jouw privacy

Hier leggen we uit waarom we je persoonsgegevens verwerken en wat we daar mee doen.

Meer informatie

Hulp als je niet tevreden bent

Ben je niet tevreden over de hulp? Lees hier welke stappen je kan nemen.

Meer informatie

Website Jeugdstem

Jeugdstem biedt gratis hulp en informatie aan kinderen, ouders en pleegouders die te maken hebben met de jeugdzorg.

Naar de website