Cliënt- en pleegoudertevredenheid

Onze zorg wordt beter als we luisteren naar de stem van onze cliënten (kinderen en ouders) en pleegouders. We hebben deze wijsheid nodig om samen duurzame oplossingen te realiseren voor complexe problemen. We dragen er daarmee aan bij dat kinderen veilig en zo kansrijk mogelijk kunnen opgroeien in een zo thuis mogelijke situatie.

Tweejaarlijks vraagt WSGV aan pleegouders, kinderen en ouders wat zij vinden van de geboden ondersteuning. Vanuit deze feedback krijgen we waardevolle informatie over hoe we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Op basis hiervan maken we factsheets met daarin een beknopt overzicht van de meningen van onze cliënten en verbeterpunten.

Lees meer hierover in de meest recente factsheets.

Tevredenheidsonderzoek pleegouders 2023

William Schrikker Gezinsvormen voert elke 2 jaar een onderzoek uit naar de
tevredenheid van pleegouders over onze begeleiding. Begin 2023 hebben 285 pleegouders onze vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 26%.

Cliëntenervaringen 2022

William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) heeft in 2022 zowel jongeren (16+) als ouders benaderd die pleegzorg of gezinshuiszorg ontvingen. In totaal hebben 47 jongeren en 35 ouders telefonisch antwoord gegeven op vragen gesteld door medewerkers van WSGV. Deelname was anoniem.