Overweegt u pleegouder te worden? Dan kunt u kiezen tussen voltijd of deeltijd pleegouderschap. Maar hoe maakt u de keuze die het beste bij uw situatie en wensen past? Esther Opgenoort, screener bij William Schrikker Gezinsvormen (WSGV), geeft tips om de juiste keuze te maken.

Praat er goed met elkaar over

“Het belangrijkste is dat je als aspirant-pleegouders er goed met elkaar over praat. Bepaal goed wat je kunt bieden. Als je het samen gaat doen, zorg dan dat je goed op een lijn zit. Je moet het eens zijn met elkaar, welke keuze je ook maakt. Dat vind ik heel belangrijk. Als je pleegzorg wilt aanbieden is het heel belangrijk dat de eigen kinderen er ook achter staan. Een voltijdplek kost heel veel tijd en energie, dus dat moet echt passen binnen je gezinssituatie. En besef bij deeltijd dat je waarschijnlijk veel te maken gaat hebben met ouders of met andere pleegouders. Je moet de zorg voor het kind delen. Ik heb wel gehoord van pleegouders dat zij het heel moeilijk vonden om het kind weer los te laten na een weekend, vooral als de gezinssituatie bij ouders onstabiel is. Wees je er bewust van dat je daar als deeltijdpleegouder tegen moet kunnen.”

Doe je voordeel met beschikbare informatie

Een andere tip om de afweging te maken is om je van tevoren goed in te lezen. “Er is veel op internet, bijvoorbeeld op YouTube, te vinden. Vaak geef ik na het afronden van een positieve screening het boek Een (h)echte uitdaging mee. Dat is geschreven door een pleegmoeder met heel veel praktijkervaring, waardoor pleegouders zich beter een beeld kunnen vormen. Ook het boekje Het meisje met het omgedraaide magneetje deel ik vaak uit. Dat beschrijft op een toegankelijke manier wat hechting doet vanuit de praktijk. Een onderdeel van de screening is het volgen van de modules voor aspirant-pleegouders. Dit gaat onder andere over een licht verstandelijke beperking bij ouders, kinderen met een trauma en hechtingsproblematiek.

Aspirant pleegouders kunnen ons ook altijd vragen stellen. Ik heb bijvoorbeeld wel eens oriënterende gesprekken met aspirant pleegouders. En we organiseren vanuit WSGV natuurlijk ook informatiebijeenkomsten waar je vragen kunt stellen.”

Pleegzorg is anders dan het hebben van een eigen kind

Voor mensen met een onvervulde kinderwens heeft Esther ook een tip. “Als een kinderwens niet is ingevuld en je denkt na over pleegzorg, besef dan dat het kind niet van jezelf is. Het is geen eigen kind en dat zal het ook nooit worden. Soms wordt het pleegouderschap omgezet naar pleegoudervoogdij. Pleegouders kunnen hiervoor in aanmerking komen wanneer het perspectief van een kind helder is, het kind bij de pleegouders blijft en alle randvoorwaarden goed zijn (omgang met de ouders verloopt positief en iedereen is het ermee eens). Maar dan zit je veel verder in het proces. Bovendien zijn het vaak kinderen met een rugzakje. Je weet niet wat een kind heeft meegemaakt, ook vanaf de zwangerschap. Wees je daarvan bewust, want het is niet alleen maar leuk. Pleegzorg heeft absoluut mooie kanten en je krijgt er ook echt wat voor terug. Maar het is ook een hele grote investering. Het moet echt passen bij je als gezin.”

Wilt u meer weten over wat het pleegouderschap betekent? Tijdens onze informatiebijeenkomsten kunt u al uw vragen stellen. Pleegzorgwerkers en pleegouders delen dan ook hun ervaringen.