Wanneer een kind niet thuis kan opgroeien (ook niet met extra ondersteuning) en de hulpvraag te complex is voor een pleeggezin, wordt er gekeken naar een plek in een gezinshuis. Als gevolg van de afbouw van het aantal residentiële voorzieningen vindt er een verschuiving plaats richting gezinshuizen. Cindy Ruijten, manager gezinshuizen bij WSGV: “We zien in onze gezinshuizen echt een toename van jeugdigen die voorheen residentieel geplaatst zouden worden. In deze kleinschalige vorm van verblijf kunnen ze toch in een gezinsvorm opgroeien. Het is fijn dat we steeds meer kinderen een plek kunnen bieden binnen een gezinsvorm.”

Het aantal gezinshuizen van WSGV heeft de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt. Waar de organisatie in 2021 met 9 gezinshuizen samenwerkte, zijn dit er nu 35, waaronder twee ouder-kindgezinshuizen*. Dit is ruim een verdriedubbeling in twee jaar.

Locaties van gezins- en ouder-kindhuizen van WSGV

Verzwaring problematiek

Naast de toename in plaatsingen binnen de gezinshuizen, ziet Cindy echter ook dat er steeds meer van gezinshuisouders wordt gevraagd. Cindy: “De verschuiving vanuit residentieel verblijf leidt tot een verzwaring van de doelgroep binnen gezinshuizen. Daardoor wordt er steeds meer van gezinshuisouders gevraagd. De problematiek van de kinderen die daar tegenwoordig worden geplaatst is namelijk steeds complexer.” WSGV heeft daarbij vaak te maken met LVB-gezinnen met multi-problematiek. Deze kinderen en systemen hebben specialistische ondersteuning nodig, en ook meer en langer dan andere kinderen.

Cindy Ruijten

Vaker maatwerk nodig

Gezinshuisouders zijn professionals en zetten zich 24×7 in voor de kinderen en hun vaak complexe problematiek. Soms vergt dit aanvullende hulp of ondersteuning om een kind binnen boord te kunnen houden. De gezinshuisouders van WSGV zijn getraind in het begeleiden van kinderen met een LVB en de bijkomende problematiek. Ook is er aan ieder gezinshuis een gedragswetenschapper en een regiebehandelaar van WSGV verbonden om de gezinshuisouders te ondersteunen en te begeleiden bij de complexe zorgvraag.”. Cindy: “Het is echter wel belangrijk voor gemeenten om er rekening mee te houden dat de verzwaring van de doelgroep betekent dat er steeds vaker maatwerk nodig is om een jeugdige de juiste zorg te kunnen bieden. Het is dus van groot belang dat het stapelen van hulp (tijdelijk) in de gezinshuizen mogelijk is als de zorgvraag van een jeugdige hier om vraagt, maar uiteraard niet langer dan nodig. Ook is het belangrijk dat er voldoende verblijfsplekken blijven voor kinderen die meer zorg nodig hebben en niet gebaat zijn bij een plek binnen een gezinshuis.”

Wilt u meer weten over onze gezinshuizen in het algemeen, neem dan gerust contact op met Cindy Ruijten, manager gezinshuizen WSGV, op cruijten@wsgv.nl.

* In ouder-kindgezinshuizen kunnen ouders tijdelijk met hun kinderen wonen om te worden begeleid in de opvoeding. Het doel is dat de ouders de zorg voor hun kinderen daarna weer (zoveel mogelijk) zelfstandig op zich kunnen nemen.