Door de hoge inflatie zijn de prijzen van bijvoorbeeld energie en boodschappen sterk gestegen. Sommige mensen zullen geen pleegkind in huis durven nemen, omdat ze bang zijn dat hierdoor hun uitgaven te hoog worden. Maar is dat terecht? In dit artikel laten we zien wat het voor uw financiën betekent om pleegouder te zijn. En op welke vergoedingen en bijdragen u recht heeft als pleegouder.

Verhoogde pleegvergoeding compenseert voor inflatie

Als pleegouder van William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) heeft u recht op pleegvergoeding. De hoogte van deze vergoeding is gekoppeld aan de leeftijd van het pleegkind. Deze vervangt de Kinderbijslag wanneer u een pleegcontract heeft (zoals bij ons) en is ook hoger. Dit bedrag wordt maandelijks uitgekeerd. De bedragen voor dit jaar vindt u op de pagina met het overzicht vergoedingen en toeslagen 2023.

Elk jaar stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de bedragen voor de pleegvergoeding vast. Dit jaar zijn de bedragen met 14,3% verhoogd. Zo wordt tegemoet gekomen aan de gestegen kosten waar pleegouders mee te maken hebben.

Toeslagen voor pleegouders

Naast de pleegvergoeding hebben pleegouders in bepaalde gevallen recht op toeslagen. Pleegouders krijgen een toeslag bij:

  • Crisisopvang;
  • Een groot pleeggezin (meer dan twee pleegkinderen);
  • Een beperking van het pleegkind (dit is een deelvergoeding voor bepaalde kosten, zoals speciale vrijetijdsbesteding of bewassing, in verband met de beperking van het pleegkind).

De hoogte van de toeslag is € 4,45 per verzorgingsdag, per kind.

Vergoeding van bijzondere kosten

In bepaalde situaties kunnen pleegouders voor incidentele kosten een beroep doen op de Regeling Bijzondere Kosten van WSGV. Dit zijn kosten die niet uit het basisbedrag van de pleegvergoeding kunnen worden betaald en waarvoor geen andere financiële regelingen zijn. Voorbeelden zijn de ouderbijdrage voor school, kosten voor een bril of contactlenzen of kosten voor een paspoort of identiteitsbewijs. Op de pagina over bijzondere kosten vindt u meer informatie over de voorwaarden.

Pleegouder worden is ook mogelijk én nodig in dure tijden

Een pleegkind brengt extra kosten met zich mee. Vooral in deze tijden telt dat zwaar. De hogere pleegvergoeding helpt pleegouders om rond te komen ondanks hun gestegen uitgaven. Daarnaast kunnen pleegouders van WSGV in aanmerking komen voor toeslagen of vergoeding van bijzondere kosten. Zo zorgen we ervoor dat pleegouders financieel ondersteund worden. Of dit voldoende is hangt natuurlijk helemaal af van uw eigen financiële situatie. Er zullen wellicht soms kosten zijn die wel voor uw eigen rekening komen. Ook daarom is het belangrijk dat u voor uw situatie een goede afweging maakt. Naast onze website vindt u ook informatie hierover op pleegzorg.nl.

Als u hier vragen over heeft, neemt u dan gerust contact op met onze afdeling Instroom & Bemiddeling op gezinsvormen@wsgv.nl of 088-526 0000. We helpen u graag in uw afweging met meer informatie. Want pleegouders zijn ontzettend belangrijk en hard nodig voor de grote groep kwetsbare kinderen.

Wilt u meer weten over het pleegouderschap? Vraag vrijblijvend de informatiebrochure aan.