Video Interactie Begeleiding begeleid bezoek

Het doel van Video Interactie Begeleiding is dat de ouders goed leren afstemmen en aansluiten op de behoefte en de ontwikkeling van het kind, zodat het kind zich veilig voelt in het contact. Aan de hand van korte filmfragmenten van de ouders en hun kind(eren) tijdens het begeleid bezoek, wordt er een interactieanalyse gemaakt. Hierbij wordt er gekeken naar wat er goed gaat in de communicatie, hoe dat verder kan worden uitgebreid en wat ouders nog kunnen verbeteren.

VIB bestaat uit een intake gesprek, maximaal 5 opnames en reviews. Ook wordt er een rapport gemaakt waarin de krachten, aandachtspunten en effectiviteit van de communicatie tussen ouder en kind staat beschreven. Indien wenselijk kan na een half jaar een follow-up opname en review volgen.

Naast feedback is er ruimte voor kennisoverdracht over hechting en de beperking.