Terugplaatsing bevorderen

Wanneer een kind uit huis is geplaatst, zetten we ons in om terugplaatsing te bevorderen. Dit doen we alleen als terugplaatsing veilig is voor het kind. Daarbij is ondersteuning vaak noodzakelijk om te zorgen dat de terugplaatsing slaagt. Bij gezinnen waar sprake is van een beperking bij ouder en, of kind gaat opvoeden namelijk vaak niet vanzelf.

 • Een perspectiefonderzoek maakt duidelijk of ouders na het verblijf van hun kind in een pleeggezin of verblijfsetting de opvoeding weer zelf op zich kunnen nemen (thuisplaatsing). Het geeft inzicht in de belastbaarheid en draagkracht van het gezin.

  Het onderzoekstraject duurt drie maanden en bestaat uit gesprekken, het invullen van de beoordelingsboog en eventueel netwerkberaad en observaties.

  Voor meer informatie, lees hier de flyer over perspectiefonderzoek

 • Het doel van Video Interactie Begeleiding is dat de ouder goed leert afstemmen en aansluiten op de behoefte en de ontwikkeling van het kind, zodat het kind zich veilig voelt in het contact. Aan de hand van korte filmfragmenten van de ouder(s) en hun kind(eren) in alledaagse situaties, wordt er een interactieanalyse gemaakt. Hierbij wordt er gekeken naar wat er goed gaat in de communicatie, hoe dat verder kan worden uitgebreid en wat er nog kan worden verbeterd.

  VIB bestaat uit een intake gesprek, maximaal 5 opnames en reviews. Ook wordt er een rapport gemaakt waarin de krachten, aandachtspunten en effectiviteit van de communicatie in het gezin staat beschreven. Indien wenselijk kan na een half jaar een follow-up opname en review volgen.

  Naast feedback is er ruimte voor kennisoverdracht over hechting en de beperking.

  Voor meer informatie, lees hier de flyer over VIB ouder-kind

 • HouVast biedt vrijwillige, maar geen vrijblijvende, opvoedondersteuning aan ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Door de opvoedvaardigheden van ouders te verbeteren kunnen kinderen veilig en verantwoord thuis opgroeien.

  HouVast begint met de intensieve variant, waarin we minimaal één keer per week bij het gezin komen. Daarna kan verlenging aangevraagd worden of schakelen we over naar de waakvlam variant. Dan komen we minder vaak bij het gezin langs.

  Hoofddoel

  • De ouders zijn in staat om, met steun van het netwerk, hun kinderen veilig en ‘goed genoeg’ groot te brengen. ‘Goed genoeg’ opvoeden is het hoofddoel van HouVast, en dit hoofddoel wordt specifielk voor elk gezin geconcretiseerd en ingevuld.
  • Breakdown bij een netwerkplaatsing
  • Terugplaatsing in eigen gezin laten slagen.

  Voor meer informatie, lees hier de flyer over HouVast

 • Naast de eerder genoemde diensten bieden we ook maatwerk. Begeleid je een gezin waarin sprake is van onveiligheid en lukt het niet om dit met reguliere hulpverlening op te lossen? Dan kan de inzet van ons specialisme uitkomst bieden. Onze medewerkers zijn expert op het vlak van het hebben van een (licht verstandelijke )beperking in combinatie met opvoedproblematiek.

  Onze ambulant werkers komen bij het gezin thuis en gaan graag met hen en jou om tafel om het juiste plan van aanpak te maken. Samen brengen we de hulpvraag in kaart en maken dan passend aanbod met een plan voor wat er moet gebeuren. Daarbij werken we altijd systemisch en oplossingsgericht.

  Neem hiervoor contact op met onze afdeling Instroom & Bemiddeling op

  telefoon: 088 – 526 00 00 of email : gezinsvormen@wsgv.nl.