Screening zonder plaatsing

Aanmelding van het kind bij WSGV is niet aan de orde, maar je hebt wel een degelijk advies nodig over de geschiktheid van het beoogde netwerkgezin voor het pleegouderschap. Bijvoorbeeld als onderbouwing voor de Raad van de Kinderbescherming. Of je bent pleegzorgaanbieder, maar er is (tijdelijk) geen of onvoldoende screeningscapaciteit. In die gevallen voeren wij graag de screening uit. We toetsen het netwerkgezin op de wettelijke- en landelijke screeningscriteria. Je ontvangt een onderbouwd advies en screeningsrapport.

Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Instroom & Bemiddeling:

Telefoon: 088 – 526 00 00

E-mail : gezinsvormen@wsgv.nl