Pleegzorg

Wanneer kinderen, tijdelijk of langdurig, niet thuis kunnen wonen, bieden wij opvang in een pleeggezin. Soms is er in het eigen netwerk een geschikt pleeggezin opgestaan, in andere gevallen zoeken wij een passend pleeggezin. Wij ondersteunen onze pleegouders vanuit gedeeld opvoederschap: in zo goed mogelijke samenwerking met ouders. We werken vanuit onze visie: leven met twee families.