Perspectiefonderzoek

Een perspectiefonderzoek maakt duidelijk of ouders na het verblijf van hun kind in een pleeggezin of verblijfsetting de opvoeding weer zelf op zich kunnen nemen (thuisplaatsing). Het geeft inzicht in de belastbaarheid en draagkracht van het gezin.

Het onderzoekstraject duurt drie maanden en bestaat uit gesprekken, het invullen van de beoordelingsboog en eventueel netwerkberaad en observaties.