Contact tussen ouder en kind bevorderen

Het is belangrijk dat het ouderschap in het gezin altijd behouden blijft. Ook al zijn ouders niet meer de opvoeders, zij blijven ouders. Daarom bieden we ondersteuning om de ouderschapsband te behouden en te versterken.

 • Het doel van Video Interactie Begeleiding is dat de ouders goed leren afstemmen en aansluiten op de behoefte en de ontwikkeling van het kind, zodat het kind zich veilig voelt in het contact. Aan de hand van korte filmfragmenten van de ouders en hun kind(eren) tijdens het begeleid bezoek, wordt er een interactieanalyse gemaakt. Hierbij wordt er gekeken naar wat er goed gaat in de communicatie, hoe dat verder kan worden uitgebreid en wat ouders nog kunnen verbeteren.

  VIB bestaat uit een intake gesprek, maximaal 5 opnames en reviews. Ook wordt er een rapport gemaakt waarin de krachten, aandachtspunten en effectiviteit van de communicatie tussen ouder en kind staat beschreven. Indien wenselijk kan na een half jaar een follow-up opname en review volgen.

  Naast feedback is er ruimte voor kennisoverdracht over hechting en de beperking.

  Voor meer informatie, lees hier de flyer over VIB ouder – kind

 • Ieder kind heeft recht op verbondenheid met zijn ofhaar ouders Bij een uithuisplaatsing is het is belangrijk om te zoeken naar contactmogelijkheden tussen kind en ouders. Ook voor de ouders is het contact met het kind belangrijk en om zijn of haar ontwikkeling te volgen. Ouders blijven altijd ouders.

  Wanneer bij een uithuisplaatsing een veilig en goed contact tussen ouder en kind niet vanzelfsprekend is, wordt in het belang van het kind begeleide bezoeken ingezet. Het doel van de bezoekbegeleiding is zorgen dat ouder en kind samen een prettig, veilig en onbelast contact met elkaar hebben. Om dit te bevorderen maken wijgebruik van een oplossingsgerichte methodiek.

  Hoe werkt begeleid bezoek?

  Na aanmelding volgt een startgesprek met alle betrokkenen waarin er een plan voor de bezoekregeling wordt gemaakt. De ambulante werker zorgt voor een voor- en nabespreking van de bezoeken met de ouders en mogelijk voor (tussen) evaluaties met de betrokkenen. Na het einde van het traject volgt er een eindgesprek. De aanmelder ontvangt een eindrapport waarin het verloop van het traject is beschreven met een conclusie en eventueel advies.

  Wanneer het kind bij een pleeggezin van WSGV woont en het gezin wordt begeleid door een pleegzorgwerker van WSGV, kan er in overleg met de betreffende pleegzorgwerker een aanmelding worden gedaan. Ook wanneer een kind niet bij een gezin van WSGV woont kan er begeleid bezoek bij ons worden aangevraagd.

 • Naast de eerder genoemde diensten bieden we ook maatwerk. Begeleid je een gezin waarin sprake is van onveiligheid en lukt het niet om dit met reguliere hulpverlening op te lossen? Dan kan de inzet van ons specialisme uitkomst bieden. Onze medewerkers zijn expert op het vlak van het hebben van een (licht verstandelijke )beperking in combinatie met opvoedproblematiek.

  Onze ambulant werkers komen bij het gezin thuis en gaan graag met hen en jou om tafel om het juiste plan van aanpak te maken. Samen brengen we de hulpvraag in kaart en maken dan passend aanbod met een plan voor wat er moet gebeuren. Daarbij werken we altijd systemisch en oplossingsgericht.

  Neem hiervoor contact op met onze afdeling Instroom & Bemiddeling op

  Telefoon: 088 – 526 00 00 of

  E-mail : gezinsvormen@wsgv.nl.

  Wil je meer lezen over hoe WSGV systemisch werkt? Lees de drieluik over wat systemisch werken inhoudt. Deel 1: de training tot systemisch begeleider. Deel 2: “de essentie is werken met oog voor de mens. Deel 3: de praktijk.