Kind adopteren of pleegouder worden?

Door een kwetsbaar kind een thuis te geven kunt u heel veel betekenen voor het kind. Een kind adopteren is een manier om dat te doen. Maar u kunt ook als pleegouder voor een kind van een ander zorgen. Bij zowel pleegzorg als bij adoptie groeit een kind op in een ander gezin omdat de eigen ouders op dat moment niet voor kun kind kunnen zorgen. Maar er zijn ook verschillen. Hoe dat zit, leest u hier.

Wat is het verschil tussen adoptie en pleegzorg?
Een belangrijk verschil is dat pleegzorg meestal tijdelijk is. Door adoptie blijft het kind juist bij het gezin horen. Het kind krijgt dan ook de naam van de adoptieouders, terwijl een pleegkind de naam van de ouder houdt.

Bij pleegzorg worden de ouders zoveel mogelijk betrokken bij het kind, maar bij adoptie is er meestal geen contact meer met de ouders. Naast de ouders is er ook een pleegzorgbegeleider en jeugdbeschermer betrokken. Een pleegkind opvoeden doen pleegouders dus niet alleen. Pleegouders krijgen naast deze begeleiding ook een vergoeding. Adoptieouders krijgen dat niet, maar kunnen wel kinderbijslag aanvragen.

Juridisch zijn er ook verschillen. Bij adoptie wordt het kind juridisch een eigen kind. De adoptieouders krijgen ouderlijk gezag. Het ouderlijk gezag over een pleegkind ligt bij de ouders of bij de voogd en niet bij de pleegouders.

Aan pleegouderschap zijn geen kosten verbonden, maar aan interlandelijke adoptie wel. Er zijn kosten voor de voorbereiding, de bemiddeling en bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reis en verblijf. Bij binnenlandse adoptie zijn de kosten veel lager, maar deze vorm komt minder vaak voor.

Welke eisen zijn er om adoptieouder of pleegouder te worden?
Er zijn een aantal voorwaarden om adoptieouder of pleegouder te worden. Een adoptieouder van een Nederlands kind moet ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind, maar jonger zijn dan 41 jaar Daarnaast moet u het kind ten minste één jaar hebben verzorgd en opgevoed. Bijvoorbeeld als pleegouder, stiefouder of voogd. Paren die een kind willen adopteren moeten in de periode voor de adoptieaanvragen ten minste drie jaar hebben samengeleefd.

Een pleegouder moet minimaal 21 jaar zijn en een stabiele leefsituatie hebben. Uw gezinssamenstelling maakt niet uit. U heeft wel een Verklaring van geen bezwaar van de Raad van de Kinderbescherming nodig.

Een kwetsbaar kind een thuis bieden
Door een kind te adopteren of door pleegouder te worden kunt u veel betekenen voor een kind. William Schrikker Gezinsvormen zet zich in voor het zo thuis mogelijk opgroeien van kinderen met een beperking en kinderen van ouders met een beperking. Een bijzondere doelgroep. Voor deze kwetsbare kinderen kunt u als pleegouder een enorm verschil maken. Pleegouderschap verrijkt je leven. En u hoeft het niet alleen te doen. Pleegouders worden namelijk deskundig en zorgvuldig begeleid door onze pleegzorgwerkers.

Stel uw vragen over pleegouderschap
Wilt u meer weten over pleegouderschap bij William Schrikker Gezinsvormen? Vraag vrijblijvend onze brochure aan.

Heeft u specifieke vragen? Dan zijn onze (online) informatiebijeenkomsten iets voor u. Hierbij vertellen een pleegzorgwerker en een ervaren pleegouder over pleegzorg en wat het betekent om pleegouder te zijn. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u aan hen al uw vragen stellen. Bekijk wanneer de bijeenkomsten worden gehouden en meld u aan voor een informatiebijeenkomst.