ANBI status

William Schrikker Gezinsvormen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als donateur van een ANBI mag je je giften aftrekken van je inkomsten- of vennootschapsbelasting.