William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) richt zich voornamelijk op pleegzorg voor kinderen met een beperking en kinderen van ouders met een beperking, waarbij vaak sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB). De screeners van WSGV houden hier dan ook rekening mee. Arnold Onnink, procescoördinator screening en uitvoerend screener bij WSGV, deelt inzichten over de screening van pleegouders en de rol die LVB hierin speelt. 

Het omgaan met een LVB vraagt extra vaardigheden van pleegouders. Het is daarom van belang om tijdens de screening goed in te schatten in hoeverre pleegouders kunnen voorzien in de behoeften van een pleegkind met LVB of in hoeverre ze kunnen omgaan met een LVB bij de ouders van het pleegkind. “Tijdens de screening wordt een module aangeboden die onder andere over LVB gaat, om aspirant pleegouders hierin te trainen. Deze module belicht de kenmerken van een LVB en de behoeften van een pleegkind met LVB. Ook wordt er aandacht besteed aan het samenwerken met een ouder met een LVB en worden concrete oefeningen aangeboden, zoals communicatie met een kind met een LVB”, vertelt Arnold. Arnold: “NIn de omgang met ouders is het bijvoorbeeld van belang dat pleegouders begrip tonen en kunnen omgaan met mogelijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld vertraagde bezoekregelingen.” 

 

Arnold Onnink

Pleegzorg voor een kind met een LVB kan uitdagend zijn, maar is vooral ook mooi en leuk’’, vertelt Arnold. Arnold benadrukt dat het werken met mensen met LVB heel waardevol is en dat het zien van kleine ontwikkelstappen bijzonder is. Hij moedigt aspirant pleegouders aan om goed na te denken over de uitdagingen, maar tegelijkertijd te genieten van de mooie kanten die pleegzorg met zich meebrengt.