Veel mensen denken dat pleegzorg standaard tot 18 jaar loopt. Dat is niet zo. Sinds 1 januari 2023 is het volgens de wet zo dat pleegzorg standaard tot 21 jaar loopt. Daarna is ook pleegzorg mogelijk. Dat is verlengde pleegzorg en is bedoeld voor volwassen pleegkinderen van 21 en 22 jaar.

Pleegzorg voor pleegkinderen van 18 jaar en ouder

Als een pleegkind 18 jaar is en bij de pleegouders wil blijven wonen en de pleegouders willen dat ook, dan kan dat. De begeleiding en de pleegvergoeding blijven dan doorlopen tot het pleegkind 21 jaar is. Als het kind na die tijd ook bij de pleegouders wil blijven wonen, kun je verlengde pleegzorg aanvragen. De gemeente beoordeelt dan of pleegzorg nog nodig is.

Verlengde pleegzorg is nodig als zelfstandig wonen niet mogelijk is

Niet elk pleegkind van 21 jaar kan zelfstandig wonen. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat het pleegkind veel heeft meegemaakt of een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft. Verlengde pleegzorg is voor zulke situaties bedoeld. Dit is mogelijk tot het pleegkind 23 jaar oud is. De gemeente besluit of het wordt toegekend. Als de aanvraag wordt afgewezen, eindigt het pleegcontract. Het pleeggezin krijgt dan geen pleegvergoeding en begeleiding meer. Als het pleegkind en de pleegouders dat willen, mag het pleegkind wel in het pleeggezin blijven wonen. Het is belangrijk om dan goed over de financiƫle gevolgen na te denken.

Lees meer over verlengde pleegzorg op pleegzorg.nl.