Waarom is kennis over LVB nodig in gezinshuizen?

Kennis over LVB is van onschatbare waarde wanneer je kinderen of ouders met een LVB begeleid. Onze gezinshuizen werken veel met kinderen met een LVB, of kinderen van ouders met een LVB. Daarom proberen wij de kennis van onze gezinshuisouders regelmatig op te frissen. Zo ook tijdens deze bijeenkomst.

Door gezinshuisouders op een leuke manier bewust te maken van de uitdagingen die een LVB met zich meebrengt, proberen wij hen handvatten te bieden voor de omgang met jongeren/ouders met een beperking.

WSGV is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan kinderen, jongeren en/of ouders met een beperking. WSGV werkt al ruim 80 jaar met kinderen met een beperking en wordt ondersteund door het expertisecentrum om deze kennis te delen en te borgen bij werkers en gezinshuisouders.

Gezinshuis De Tarissing

Wat vinden gezinshuisouders waardevol aan kennis over LVB?

“Voor ons als gezinshuisouders is het delen en vergaren van kennis over jongeren én ouders met een LVB heel waardevol. We kunnen reacties vanuit ouders beter duiden en zijn ons er weer van bewust dat overvragen en overschatten telkens op de loer ligt. Het delen van kennis over LVB zorgt ervoor dat we beter af kunnen stemmen op wat de ouders en jongeren van ons vragen. We maken de stappen stukken kleiner en vinden zo weer een ingang om verder te kunnen gaan met elkaar. Ook het contact met andere gezinshuisouders die met dezelfde doelgroep werken is erg prettig, het leren van elkaars ervaringen is minstens zo belangrijk”.